Medlem- og aktivitetskontingent

Postet av Åssiden Idrettsforening den 11. Feb 2022

Da er det tid for utsendelse av medlemskontingent og aktivitetskontingent. Her følger noe info om hva og hvordan dette gjøres.


Medlemskontingent

Medlemskontingent betales en gang per år og gjelder for hele kalenderår. Dette betales av alle som er medlem i Åssiden IF, uavhengig om man er spiller, trener eller bare støttemedlem.

Prisen per kalenderår er 500kr for enkeltmedlemskap eller 700kr for familiemedlemskap som kan dekke inntil 7 personer i husstanden.

OBS! Ved overgangen til Spond Club som medlemssystem kan det bli feil på familiemedlemskap. Får du dobbelt enkeltmedlemskap eller annen feil ta kontakt på epost ingrid@aif.no for å korrigere.


Aktivitetskontingent

Dette er gruppene (fotball, håndball og esport) sine egne kontingenter som bare spillere skal betale. Aktivitetskontingenten er ment å dekke opp om kostnader knyttet til det å være aktiv i Åssiden IF. Kostnader knyttet til aktivitet er leie av fotballhallen, utstyr (baller, drakter, medisinbag), fellesutgifter (klubbhus og administrasjonskostnader), med mer.

Satser for aktivitetskontingent håndball

Satser for aktivitetskontingent fotball

Satser for aktivitetskontingent esport


Betaling

Betalingsforespørsel sendes ut via Spond.

Dere finner betalingsforespørsel under «Betalinger» øverst på forsiden av appen. Har du ikke installert Spond-appen får du mail hvor du kan betale via nett.

Aktivitetskontingenten er delt i to for å gjøre det enklere å betale med fritidskortet som er 1000kr pr halvår.


Støtteordninger og Fritidskortet

Klubbens kontingentrutiner kan dere lese mer om her: https://aif.no/p/38550/kontingentrutiner

Her står blant annet om hvordan man kan få hjelp om det er utfordrende å betale faktura: Foresatte, utøver eller lagleder kan kontakte Iselin Heggstad som jobber som ALLEMED-koordinator i Drammen (iselin.heggestad@frelsesarmeen.no / 408 00 574). Send gjerne SMS. Hun hjelper til med støtteordninger og har dialog med oss som klubb.

Ved betaling via Fritidskortet så skal navnet på barnet det gjelder registreres. Kontonummer er forhåndsutfylt. Mer info rundt fritidskortet kan dere lese her: https://aif.no/p/62878/fritidskortet

Etter noe erfaring er det mange som synes det er vanskelig å navigere i portalen for fritidskortet. Derfor ber vi deg sende en mail til ingrid@aif.no, for å få hjelp til med bruk av fritidskortet for de som har behov for det.

 

For andre spørsmål knyttet til betaling ta kontakt på mail ingrid@aif.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.