Strategi 2019-2022

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Mar 2019

Hvor skal vi, og hvordan skal vi komme dit?

Åssiden IF startet i 2017 en verdiprosess hvor klubbens medlemmer ble involvert i å peke rammer og retning for klubben.

Årsmøte i mars 2018 vedtok klubbens virksomhetside (hva vi gjør), visjon (hvorfor vi gjør det) og verdier (hvordan vi gjør det).

Virksomhetside
Gjennom aktivitet skaper Åssiden Idrettsforening sosial og sportslig utvikling i et miljø der alle i bydelen føler seg hjemme

Visjon
Klubben med hjerte for alle på Åssia

Verdier
Samhold, trygghet og engasjement

Hovedstyret har i 2018 jobbet med hvordan dette skal settes ut i praksis, samtidig som man peker en tydelig retning for klubbens fremtid, og definerer prioriteringer for klubbens ledelse. Det er utarbeidet et strategidokument for perioden 2019-2022, med tilhørende handlingsplan for 2019. Det er også definert et sett med målbare kriterier for perioden.


Innsatsområder 2019-2022
- Økonomi
- Samfunnsansvar
- Sport
- Anlegg

Målgrupper i prioritert rekkefølge
1: Frivillige
2: Nettverk og samarbeidspartnere
3: Utøvere

Langsiktige målsettinger (utdrag)
2021
- Minimum 45 % kvinner i styrer og utvalg
2022
- Aktivitetstilbud fotball og håndball, begge kjønn, 7 år til senior.
- Medlemstallet i klubben skal være 20% av innbyggertallet i bydelen.

HELE STRATEGIPLANEN KAN LESES HER

Strategiplanen er et forslag som legges frem til vedtak på årsmøte 27. mars.

Har du innspill eller forslag til endringer på strategiplanen kan disse sendes til post@aif.no innen 13. mars.
Alle innspill vil bli behandlet av hovedstyret, og vil bli lagt med saksdokumentene.
Alle forslag fra medlemmer i Åssiden IF vil bli lagt frem for årsmøtet sammen med styrets anbefaling.
Verdier - hva betyr det?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 16. Aug 2018

2017 ble brukt til et omfattende arbeid i klubben med å peke retning og grunnlag for klubbens videre aktivitet og drift.

Arbeidet landet på en virksomhetsplan bestående av en visjon, verdier og en virksomhetside. Dette ble vedtatt av årsmøtet i mars 2018.

Virksomhetside:
Gjennom aktivitet skaper Åssiden Idrettsforening sosial og sportslig utvikling i et miljø der alle i bydelen føler seg hjemme.

Verdier:
samhold - trygghet – engasjement

Visjon:
Klubben med hjerte for alle på Åssia


Nå er tiden moden for å ta dette arbeidet videre til hva det faktisk betyr for hver og en av oss i klubben.

Hovedstyret inviterer derfor til workshop hvor vi skal jobbe med klubbens verdier. Hva betyr Samhold, trygghet og engasjement? ... og hvordan skaper vi det?

Hvilken konsekvens har verdiene våre for måten vi driver klubben, og hvordan vil vi at de skal oppleves av utøvere og foreldre? Hva er avvik/brudd, og hvilke konsekvenser skal dette ha

Alle med blåhvitt hjerte og engasjement er velkommen til å bidra. Representanter fra hovedstyret, gruppestyrene og ansatte klubben vil være tilstede.

Trine fra Buskerud Idrettskrets leder verdiprosessen i Åssiden IF.

Du er velkommen til gode diskusjoner på klubbhuset 6. september 18:00 - 21:00
Påmelding til post@aif.no
Hvordan vil du ha det i Åssiden IF?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 21. Jun 2017

FREMTIDENS ÅSSIA

Bryr du deg om barn og ungdoms oppvekstmiljø i bydelen Åssiden?

Brenner du for håndball og fotball i lokalmiljøet?

Har du lyst til å bidra en lørdags formiddag for å skape Fremtidens Åssia?

Øyvind Larsen sitt bilde.


Lørdag 16. september 10:00-16:00 skal Åssiden IF gjennomføre en samling med et bredt utvalg av deltakere i og rundt klubben. Målet med samlingen er å utvikle virksomhetsplan med visjon, virksomhetside og verdier for Åssiden Idrettsforening.

Virksomhetsplanen skal bli et overordnet verktøy for alle styrer og utvalg i klubben. Et felles sett med verdier og en felles retning vi ønsker å drive etter. Dette skal gjøre det mye enklere for tillitsvalgte og andre frivillige å bidra. Det skal være lett å være frivillig i ÅIF!Vi er på jakt etter deg, enten du er forelder, trener eller spiller (over 14 år), enten du er kvinne eller mann, interessert i håndball eller fotball, eller på annet vis bryr deg om klubben. Vil du være med, eller har spørsmål, ta kontakt med:

Sverre Fredriksen (934 17 624) eller Anders Røren (900 31 815)

Vi er i gang med å skape "Fremtidens Åssia"

Postet av Åssiden Idrettsforening den 20. Feb 2017

Åssiden Idrettsforening skal i gang med et viktig arbeid for klubbens fremtid. Vi skal sammen definere hva klubben skal være for den enkelte, og for bydelen. Vi skal også finne frem til felles verdier som vi sammen kan identifisere oss med, og drive etter.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med å planlegge og gjennomføre denne verdiprosessen som skal finne sted høsten 2017. Arbeidsgruppa hadde i dag (20. januar) sitt første møte.


Trykk her for mer informasjon om arbeidet med virksomhetsplan i Åssiden IF.
Fremtidens Åssia

Postet av Åssiden Idrettsforening den 16. Jan 2017

Vil du være med å bestemme hvor målet til Åssiden Idrettsforening skal stå? Vi skal samle en prosjektgruppe som skal jobbe med planlegging og gjennomføring av en større utviklingsprosess i klubben.

Styret i Åssiden Idrettsforening gjorde følgende vedtak på styremøte 11. januar:


«Daglig leder kan iverksette prosess med å utvikle virksomhetsplan med visjon, virksomhetside og verdier for Åssiden Idrettsforening. Prosessen skal gjøres sammen med medlemmene i ÅIF og skal starte høsten 2017. Virksomhetsplanen skal etter planen være klar for vedtak på årsmøtet 2018.»

Vi ønsker nå å samle en prosjektgruppe som sammen med daglig leder skal jobbe med planlegging og gjennomføring av dette. Selve prosessen høsten 2017 vil ledes av en veileder fra Norges Idrettsforbund.

Hvorfor skal vi gjøre dette?
Målet med virksomhetsplanen er å ha et overordnet verktøy for alle styrer og utvalg i klubben. Et felles sett med verdier og en felles retning vi ønsker å drive etter. Dette skal gjøre det mye enklere for tillitsvalgte og andre frivillige å bidra. Det skal være lett å være frivillig i ÅIF!

Hvem kan delta i arbeidet?
Alle kan bidra i prosessen. Vi ønsker et utvalg som er sammensatt bredest mulig. Dette betyr at vi aktivt må rekruttere deltakere fra underrepresenterte grupper. Målet er en prosjektgruppe med begge kjønn som er spredt på alder, bakgrunn og erfaring.

Vi ønsker en prosjektgruppe som består av 5-10 personer. Alle vil få nødvendig opplæring. Unge deltakere i gruppen vil få en mentor som følger de opp.

Ungdom som ønsker vil få et kompetansebevis og en referanse fra Åssiden Idrettsforening våren 2018 som f.eks kan benyttes når man skal søke jobb senere.
Alle deltakere må være over 14 år (født 2002 eller tidligere).

Vi ønsker deg som har erfaring fra strategiarbeid i frivilligheten eller næringslivet.
Vi ønsker ungdommer med initiativ som vil bidra og lære om strategisk arbeid.
Vi ønsker deg som er aktiv utøver i ÅIF, eller har vært det.
Vi ønsker foreldre som har aktive barn i ÅIF, og foreldre med barn som har sluttet.
Vi ønsker deg som har solgt pølser og malt klubbhuset i en årrekke.
VI ØNSKER DEG SOM BRYR DEG OM ÅSSIA!

Vil du være med på en spennende reise sammen med Åssiden Idrettsforening i 2017?
Det vil bli 3-4 kveldsmøter før sommerferien i tillegg til en lørdag eller søndag for prosjektgruppen.
Send en kort søknad hvor du skriver litt om deg selv til post@aif.no


Sportslig hilsen
Sverre Arneberg Fredriksen

Daglig leder
Åssiden Idrettsforening