Hva er ÅIF Eldres avdeling ?

Eldres avdeling i ÅIF er en del av Åssiden IF. Vi er ca 50 godt voksne menn med lang fartstid på Åssiden, mange med en tidligere framskutt posisjon både som aktive og som tillitsvalgte i ÅIF. Felles for alle er at vi «brenner» for ”Åssia” - både klubben og bydelen.

Avdelingen er en positiv støttespiller for klubben og en sosial arena for deltakerne. Etter mange års innsats har ikke lengre eldres avdeling ansvar for å skaffe inntekter eller jobbe faste dugnader for klubben. Men vi bidrar etter evne og lyst der klubben trenger og ønsker det.


De fleste av våre møteaktiviteter skjer i vårt eget flotte klubbhus i Buskerudveien.

 

Hva gjør ÅIF Eldres avd.? 

Eldres arrangerer faste sosiale samlinger for sine medlemmer:

Medlemsmøter arrangeres på kveldstid hver første torsdag i måneden (unntatt juli, august og desember). Før selve møtet er det en enkel bevertning og etter møtet sosialt samvær og courongcup (etter eget ønske). Noen ganger har vi foredrag eller kåserier og vi forsøker å finne temaer som har en lokal vinkling. Møtene starter kl 18.00.  

Tirsdagstrening i eget treningsrom i Berskaughallen tilbys medlemmene hver tirsdag. Treningstiden er kl 15:00 – 16:00 og hvor vi har egen garderobe/dusj før og etter treningen. I treningsrommet er det mange forskjellige apparater. Her kan du trene i eget tempo og hvor du kan få hjelp av de øvrige deltakerne med øvelsene.

Egenandelen for medlemsmøtene er kr 150,-. Tirsdagstreningen er gratis!

Torsdagen midt i august markerer vi starten på høstsesongen med en hyggelig sammenkomst i ÅIF`s  egen ”storstue” Tverken. Tverken er et kjent serverings- og utfartssted i Drammensmarka. For de som ikke ønsker å gå opp til hytta ordner vi med transport.

Første fredag i desember arrangerer ÅIF Eldres avdeling eget stilfullt julebord i klubbhuset.


Interessert?

Alle som er med i ÅIF Eldres avd. registrerer seg som medlemmer i hovedforeningen og hvor årlig ”honnør”- medlemskontigent er kr 200,-.

Ønsker du mer informasjon om Eldres avdeling i ÅIF, så kan du ta kontakt med: 

Styrets leder Kristian Halvorsen på 906 41 196 

Styremedlem Oddvar Kvammen telefon 907 97 457

Styremedlem Svein Erik Nilssen telefon 970 65 662

Styremedlem Per Arne Sveia telefon 924 33 256.

 

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.