Hedret frivillige på årsmøtet

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Mar 2022

Årsmøtet i klubben ble gjennomført 8. mars. I den anledning valgte klubben å trekke frem og hedre hele syv frivillige som har utmerket seg med sin innsats for klubben!

HER KAN DU LESE PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET!

 

Pål Hansen – Fortjenestemedalje 

Pål er 100 % blå/hvit, og har ikke vært aktiv i andre klubber enn Åssiden. Han har selv vært spiller med mange kamper i Åssia-drakt (alle årganger inkl. A-lag hvor han debuterte på slutten av 70-tallet). Han ble etter hvert en del av støtteapparatet rundt A-laget i årene før opprykket til 1.divisjon

Når A-lag herrer spilte i 1. divisjon i 1993 var Pål klubbens sportslig leder.

Pål har vært trener i alle årsklasser og da særlig fulgt 1987 og 1993 årgangene. Dette fulgte han hele veien og gikk så inn som trener på A-lag herrer i 2008-2010. Pål startet sin trener-gjerning i tidlig 20-årene, og han trente Kenneth Karlsen frem til han gikk til Strømsgodset.

De siste år har Pål vært en viktig mann for senior herrer. Han har vært hjelpetrener og «altmuligmann» som oppmann, material forvalter, sportslig leder, sittet i sportslig utvalg, med mye mer. Han også lagt ned en betydelig innsats på Sponsormarkedet.

Pål har også vært med på Tverken-dugnad med den faste gjengen i over 25 år så han stiller opp på alle fronter for Åssia!

Pål har alltid vært en synlig skikkelse i klubben og det oppsummeres fint av at det var bilde av Pål i avisa når demonstrantene i eplehagen skulle fjernes for bygging av fotballbane!

 

Egil Knudsen – Fortjenestemedalje

Egil spilte fotball selv fra ca 1965 – ca 1974 i klubben. I perioden 1996-2006 var han trener for barna sine, og 2007-2009 var Egil oppmann for A-lag herrer i fotball. Egil har også vært aktiv oldboys spiller.

For de som har frekventert A-lagskampene våre er Egil også en kjent stemme. Han har levert speaker tjenesten under A lags kampene i hele 30 år! Etter forrige sesong har han lagt mikrofonen på hylla og hviler stemmen.  

Egil har også hatt noen betydelige verv i klubben. Han var fotballformann senior og junior fra 1993- 1994. I perioden 2002-2005 satt han som leder av junioravdeling fotball. Så var Egil i hovedstyret siden 2009 til 2016.

Egil har vært en svært viktig pådriver for fotballhallen som nå er kommet til Åssiden, og hadde ansvaret for dette arbeidet fra ca 2010 – 2019. Med sin politiske teft og enorme innsats var Egil viktig for at hallen havnet nettopp her på Åssiden og ikke Gulskogen.


Lars Samuelsen – Hederstegn

Lars har vært en viktig mann for klubben og har utmerket seg spesielt for sin innsats på Tverken. Han har hatt vakter siden 1997 og står på for full maskin enda som leder av stiftelsen siden 2018.

Lars har også bidratt i mange år i SAFTA rundt A-lag herrer. Her har Lars bidratt med stort og smått og vært en mann å stole på for spillere og trenere.

Også på anlegget til klubben har Lars bidratt. Han er en mann som alltid sier ja og bidrar med never eller med lån av maskiner. Sist nå med restaurering av klokka ved hovedbanen har Lars gjort en kjempejobb.

Lars er et ja-menneske av rang og vi er glad vi har han med oss i klubben!


Knut Harald Schade – Hederstegn

Knut har hatt vakter på Tverken siden 1999, og i 2012 gikk han inn i styret av stiftelsen. Der sitter han fortsatt i dag.

Knut har stålkontroll på økonomi og står for alt av innkjøp og organisering. Med sin innsats holder Knut Tverken i stand som Drammensmarkas perle. Knut gjør fortsatt en enorm jobb og det er imponerende innsats over så lang tid. 

Som ansvarlig for Tverken-siden har Knut med en «god penn» over tid ledet mange turgåere til hytta vår.

I klubben har Knut blant annet vært oppmann på B-lag herrer i fotball. Ellers bidrar Knut der han kan. Han er en av de som holder liv i Fisico gjengen og bidro blant annet til at A-lag herrer fikk en god sum i 2020 når pandemien traff. 

Knut Schade er for mange synonymt med Tverken og det er en kredit til jobben hans.


Laila Monique Myrholm – Hederstegn

Laila går i dag formelt av som leder av fotballgruppen etter tre år. Hun kom inn når fotballen virkelig trengte det og har vært en viktig bidragsyter i å rydde opp i fotballen. Hun har vært tro mot systemet og vedtak som er fattet, samtidig som hun har stått for egen retning og utfordrer klubben på de punktene hvor hun ser rom for utvikling. Slik har fotballgruppen tatt steg.

Laila startet sin ÅIF-karriere som foreldre og dugnadsansvarlig på fotball gutter 2007. Sammen med flere flinke frivillige så Laila potensialet til en Åssia cup, og var første leder av det nye cupstyret. Med Laila i spissen ble EMS cupen bygget opp og hadde 200 lag i 2019. Hadde det ikke vært for Laila og de menneskene hun klarte å få med seg så hadde ikke Åssiden hatt fotballcup.

Deretter gikk Laila inn som leder av fotballgruppen i 2019. Hun er god til å balansere det å være tydelig, og det å vise omsorg og ta vare på alle i klubben. Denne medmenneskelige evnen er viktig i en gruppe hvor det er mye engasjement! Som person går Laila inn i ting med kropp og sjel. Hun har stått i vanskelige saker, har solgt billetter, stått i kiosken, og bidrar der det trengs.

Selv om Laila i dag går ut av fotballstyret, så tror vi fortsatt vil møte Laila på anlegget. For hun har virkelig fått et hjerte for Åssia. Så ingen skal ikke være for trygg på at du har kjøpt din siste vaffel eller dorull av Laila!

 

Geir Bye Gundersen – Hederstegn

ÅIF ønsker å hedre en av sine fremste frivillige. Geir B. Gundersen som i flere år har vært en helt essensiell ressurs for ÅIF.

Både som ressurs rundt i fotball-gruppen, og en viktig del av oppbyggingen av EMS Åssia Cup, og deretter aktive roller innen håndballen. På tross av overgangen til håndball har Geir også fortsatt i cupstyret. Geir er også en god støttespiller i alvorlige saker, og var med i råd når vi stengte for aktivitet 2 dager før regjeringen gjorde det i 2020.

I håndballen har Geir vært aktiv forelder med roller rundt eget lag, og som aktivt styremedlem over flere perioder. Uten Geir sitt engasjement så ville ikke ÅIF Håndball vært der de er i dag. Geir har vært helt avgjørende med organiseringen og struktureringen av dagens ÅIF håndball. Geir har hatt rollen som sportslig leder i håndballen, leder av Sportslig Utvalg, utstyrsansvarlig og dommerutvikler. I dag går han inn i rollen som nestleder av håndballgruppen.

Geir er en person som aldri sier nei og er stort sett den første i hallen og siste mann ut. Geir har et utrolig bra engasjement og er en person som brenner for klubben og håndballen i ÅIF. Alle trenere og frivillige i håndballen kjenner Geir som den ressursen han er og en person de kan henvende seg til om alt mulig og vet at de får god hjelp og støtte. Å alltid et JA!

Vi håper å ha Geir med oss i mange flere år.

 

Tom Arne Stryken – Hederstegn

Tom Arne Stryken, for de fleste kjent som Tom eller Stryken, er en fantastisk og uvurderlig ressurs. Ikke bare for Åssiden Idrettsforening, men også for hele Åssiden bydel. Fra Tom får man alltid et ja, og han har et helt spesielt engasjement for å jobbe for å tilrettelegge for god aktivitet, samtidig som han gjør det lille ekstra hver gang.

Tom sitt hoved engasjement er for fotball. Han har selv spilt fotball, og hatt verv som trener, lagleder og utstyrsansvarlig i klubben i klubben. Etter at kommunen har bygget fotballhallen har også Tom tatt ansvar for vedlikehold av den banen. Når vi gjennomfører fotballskole eller håndballskole stiller Tom opp. Når vi gjennomfører klubbens rekrutteringsdag står Tom på for å rigge opp, og deretter grille pølser til alle barna som kommer. Så er han den første som setter i gang for å rigge ned igjen i etterkant.

Tom er også en svært nevenyttig kar. Det er noe klubben også har nytt godt av gjentatte ganger. Han har bidratt i oppussingen av nytt kjøkken på klubbhuset, malt i flere timer på ny tribune som er bygget, bidratt i bygging av innbytterbenker og sier generelt ja når han får spørsmål om han kan gi en hånd på andre sine prosjekter.

Det går sjeldent en dag uten at man ser Tom, og man ser han aldri uten Åssiden-tøy!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.