Trenerens rolle i en samfunnskrise

Postet av Åssiden Idrettsforening den 7. Mar 2022

 

Som Åssiden-trener har man et stort ansvar for sine utøvere. Det gjelder ikke bare ansvar for en sportslig utvikling, men man skal også se utøveren som noe mer enn en utøver. I norsk idrett er det å bry seg og ivaretagelse sentrale element som skal stå sentralt i det daglige arbeidet med utøvere, i alle aldre og nivå.

 

Slik verdenssamfunnet utvikler seg per nå er det desto viktigere å ikke overlate barn og unge til deres egne fantasier og tanker. Derfor er vi voksne, og trenere, viktige mennesker for mange barn og unge for å skape et trygt og godt miljø hvor det er rom for å stille spørsmål og uttrykke egne følelser. Det er viktig at Åssiden IF er en fredsarena i en urolig tid!

 

Hvordan snakker man med barn og unge om krig og frykt, som trener? 

Det viktigste du som Åssia-trener kan gjøre er å vise at du bryr deg om barna, og legge til rette for det barna trenger, både på og utenfor treningsfeltet! Å føle seg sett og brydd om er helt grunnleggende for å føle tilhørighet i idretten. Dette gjelder alle barn, om de har bakgrunn fra Ukraina, Russland, Norge eller andre deler av verden. 

Treningsfeltet er et fristed for mange barn og unge. Samtidig bør det være en arena hvor utøverne får rom til å lufte egne tanker. Som trener skal man derfor være åpen for alle spørsmål, svare åpent og ærlig, men samtidig gi uttrykk for at det ikke er alt vi vet.

Å ta seg tid til å lytte til det barna ønsker å fortelle er viktig. Som trener må vi vise forståelse for det som blir sagt og vise trygghet slik at barna opplever at de kan stole på deg. Det er derfor viktig å være oppmerksom på sin egen «reaksjon» på det som blir fortalt. Måten man svarer på må også være tydelig og enkel for barna å forstå, og tilpasses hvert barn.

Det kan også være fornuftig å understreke at det nå florere mye videoer og bilder på nett og i sosiale medier som viser krigen som pågår i Ukraina. Som trener bør man anbefale å ta avstand fra dette, samtidig understreke viktigheten for barna om å snakke med foreldre eller andre voksne om det man ser og opplever. Vi må understreke at vi ikke vet alle svar på hvorfor noe slik kan skje, eller hvorfor noen kan gjøre noe slikt. Samtidig må vi som trenere trygge våre utøvere på at man er trygg på Åssiden, og i Norge, og at det hele tiden blir gjort tiltak for å få en slutt på dette så fort som mulig.

Det er viktig å ha antenner på i forhold til hva som skjer i miljøet på Åssiden. Da med tanke på eventuelle konflikter mellom barn / ungdom fra partene i krigen i Ukraina. Husk at vi må ta vare på alle uavhengig om man har ukrainsk, russisk, norsk eller annen bakgrunn. Som klubb ønsker vi også å trygge trenerne våre på at her hjelper vi og støtter hverandre. Det vil si at de som har behov bare kan ta kontakt. Blir det behov kan vi sikkert til en prat - og eventuelt få tale i en ressursperson.

 

Avslutningsvis vær obs på voksen til voksen samtalen. Barn har lange ører.

 

Nettressurser:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-etter-kriser-og-traumer/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/stotte-til-a-snakke-med-barn-og-unge-om-krigen-i-ukraina/Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.