Innkalling til årsmøte i Åssiden Idrettsforening 2022

Postet av Åssiden Idrettsforening den 8. Feb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Åssiden Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes tirsdag 8. mars 2022 kl. 18:00 på Åssiden klubbhus Buskerudveien 52B, 3024 Drammen. Hvis koronaretningslinjene fra myndighetene forhindrer planlagt gjennomføring av møtet forbeholder styret seg retten til å flytte møtet til Berskaughallen eller til digital plattform. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. februar til post@aif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslagsskjema 2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside. Du kan også følge med her: https://www.aif.no/p/64796/arsmote-2022

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Åssiden Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Åssiden Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Åssiden Idrettsforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ørjan Dimmestøl kontaktes på 93490714 eller orjan@aif.no.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Hovedstyret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.