Hjelp til kontingenten eller kjøp av utstyr?

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Nov 2020

Trenger du hjelp til kontingenten, eller til kjøp av utstyr? Da kan du søke Anthonstiftelsen om inntill 5.000kr.


Anthonstiftelsen ønsker gjennom sine ulike økonomiske bidrag å sikre at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta på inkluderende fritidsaktiviteter. Støtten er øremerket enkeltpersoner og kan gi støtte til blant annet: 

  • Medlemskontingenter
  • Deltakeravgift-kursavgift
  • Kjøp av nødvendig utstyr
  • Transportutgifter knyttet til deltakelse til din fritidsaktivitet


Søknad kan sendes inn av den enkelte ungdom, samt foreldre eller leder/ressursperson fra den aktuelle fritidsaktiviteten på vegne av søkeren. 


Søknadsfrist 1. desember!


Les mer her.


Trykk her for å søke!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.