Rune er vår idrettskontakt

Postet av Åssiden Idrettsforening den 18. Sep 2020


I vår lanserte Drammen Idrettsråd en ny rolle for klubbene i kommunen kalt idrettskontakt.


Drammen Idrettsråd skriver følgende om funksjonen:

Formålet med idrettskontakt er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle, og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. Idrettskontaktens overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn, unge og foresatte å kunne delta i idrettslaget.


Rune Andreassen har sagt seg villig til å ta vervet som idrettskontakt i Åssiden IF og bygge opp denne nye rollen i klubben. Rune er allerede et kjent ansikt i klubben og sitter i dag som Fair Play-ansvarlig i sportslig utvalg fotball. Han er og en del av trener-teamene på jenter 15 og jenter 10. Så mye av fritiden går med til treneroppgaver og frivillig arbeid i Åssiden IF.


Til daglig jobber Rune som fysioterapeut ved Solbergelva Fysio- og Manuell Terapi AS. Han har tidligere vært aktiv innen ski og fotball i DBK. I dag har han stor interesse for ski og friluftsliv.


Rune ønsker i kraft av sin rolle som idrettskontakt å samarbeide tett med daglig leder i klubben, og opprette god dialog med trenere. Videre ønsker han å synliggjøre sin rolle som idrettskontakt for skolene på Åssiden, som klubben har et tett samarbeid med til daglig.

 

- Jeg ønsker å fange opp barn og unge som aldri kommer i kontakt med idrettslag, men som egentlig har lyst, sier Rune Andreasen

 

Janne Cecilie Hafskjold (Sissi) konsulent for idrett og samfunnsutvikling i Drammen idrettsråd og ansvar for etablering av idrettskontakter, er ikke overrasket over at Åssiden IF nå ønsker å etablere idrettskontakt i sitt lokalmiljø

 

Klubben har i mange år jobbet med idrett og samfunnsutvikling og gjennom prosjektet «Aktiv på Åssia» samarbeider klubb og skoler på Åssiden om fysisk aktivitet i skole til daglig.

 

I tillegg har Åssiden IF jobbet målrettet med ulike inkluderingsprosjekter, lavterskel- og gratistilbud for barn og unge i sitt lokalmiljø.

 

At Rune nå ikler seg rollen som idrettskontakt er helt i tråd med klubbens verdier og målsetting om trygge og aktive oppvekstsvilkår for barn og unge i Aktive lokalsamfunn.

 

Samhold, Trygghet og Engasjement er verdier klubben etterlever i praksis!

 

Hafskjold er tydelig på at inkludering ikke kan kapsles inn som enkeltstående prosjekter, men være en del av en helhetlig strategi med tydelige målsettinger. Like viktig er det at både klubb og samarbeidspartnere har en bred forankring og jobber mot samme mål.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.