Todagers regelen opphører

Postet av Åssiden Idrettsforening den 14. Aug 2020

Norges Idrettsforbund sendte i går ut en oppdatering hvor FHI har valgt å fjerne 48-timers regelen. 

Dette betyr at våre spillere kan kombinere fotball og håndball igjen, eller andre aktiviteter.

Dette vil nok naturlig reise noen spørsmål rundt hospitering. Som klubb følger vi alltid myndighetenes råd og anbefalingen fra forbundet er klar på at man bør i størst mulig grad holde seg til faste grupper. 

Derfor vil det ikke bli åpnet for trenings-hospitering. Blåhvitt vil heller ikke bli gjenopptatt. Som klubb legger vi oss på en noe strengere list for å sikre smittevern best mulig. 

Kamp-hospitering er tillat men oppfordres også her til å holdes til et minimum. Hovedtrenerne styrer dette i dialog eventuelt med innspill fra sportslig utvalg ved behov. 


Norges Idrettsforbund sin melding:

Helsedirektoratet har oppdatert sin idrettsveileder. Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt innen 48 timer og delta i flere grupper per uke.

Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det likevel vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.

 Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.
 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.