Husk retningslinjer for korona

Postet av Åssiden Idrettsforening den 24. Aug 2021

Vi er nå endelig i gang med full aktivitet igjen etter sommeren. Samtidig er det noe mer smitte i samfunnet igjen, og vi må huske på å være obs på retningslinjene i forbindelse med Covid-19.

Her følger hvilke retningslinjer vi som klubb, og våre medlemmer skal følge med tanke på aktivitet.

 

Nye karanteneregler

Nasjonale myndigheter har bestemt at barn under 18 år kan gjennomføre testing i stedet for karantene når de er nærkontakter til en smittet. Alle som har vært nærkontakter vil motta informasjon om testregime med datoer for å unngå karantene fra kommunen.

Unntaket kan ikke brukes for de som bor sammen med smittet person eller andre som er tilsvarende nære (som kjærester, bestevenner eller personer som har vært på overnattingsbesøk).

Hvis man har hatt koronavirus i løpet av de siste 6 månedene, påvist med test tatt i Norge, er man fritatt fra karantene og testing.

Om du ikke ønsker at ditt barn skal delta i testregimet, går barnet i 10 døgns smittekarantene. 

 

Når kan jeg stille på trening?

Er du symptomfri og ikke satt i karantene av myndighetene kan du fritt stille på trening.

 

Hva gjelder i forbindelse med trening og kamp?

Les oppdaterte retningslinjer under menypunktet Retningslinjer korona her på hjemmesiden. Der oppdaterer vi når det er endringer i regelverket.  

 

Er det noe mer du lurer på?

For spørsmål om korona kan man ringe nasjonal koronatelefon 815 55 015.

Er du bekymret, urolig eller redd og trenger noen å snakke med om en vanskelig situasjon, kan du ringe Drammen kommune 32 04 67 00, mandag til fredag klokken 9-14.
Strengeste tiltak innført

Postet av Åssiden Idrettsforening den 15. Mar 2021

Myndighetene har mandag kveld innført de strengeste retningslinjene for Viken. Disse innføres fra og med midnatt natt til 16. mars. Tiltakene er forventet å vare til 11. april. 


Dette betyr


Ingen innendørstrening for barn og ungdom. 

Ingen trening for senior


Allidrett blir derfor satt på pause inntil videre. 


Utendørs trening for barn og ungdom under 20 år er tillatt dersom 2 meter avstand opprettholdes til enhver tid og i grupper på maks 10 personer. 
Nye retningslinjer Covid-19

Postet av Åssiden Idrettsforening den 15. Mar 2021

 

Søndag kveld ble det vedtatt nye lokale retningslinjer for Drammen. Her er en kort oppsummering av hva det betyr for våre lag.

Retningslinjene varierer utfra hvilket nivå skolene er på. Er skolen på rødt nivå må man trene med avstand. Man kan ha utøvere fra ulike klasser, men treningen må gjennomføres med minst en meter avstand mellom samtlige og unngå fysisk kontakt.

NB! Det er i skrivende stund et hastemøte i fylkeskommunen, og vi forbereder oss på enda strengere regler. Det vil i så tilfelle komme informasjon på hjemmesiden og Facebook.

 

Allidrett

Vi kan fortsatt tilby aktivitet, men foreldre kan ikke lenger være til stede under trening. Barna må leveres i inngangspartiet og foreldre må så forlate hallen.

 

Fotball og Håndball

Det er ikke tillatt med kamp mot lag fra andre klubber.

Barneskole: Det er tillatt med ordinær trening så lenge skolene til spillerne er på gult nivå.

Ungdomsskole og opp til 19 år: Det er tillatt med trening, men grunnet rødt nivå på ungdomsskoler og videregående så må treningen til enhver tid foregå med minst en meter avstand.

Senior: Kan bare trene utendørs og må holde minimum en meters avstand til enhver tid.

 

Trening i fotballhallen har blitt justert slik at man går fra inntil 4 grupper samtidig ned til 2 grupper samtidig Gymsalen på Kjøsterud skole er stengt så lenge skolen er på rødt nivå.


 

 
Åpner for innendørstrening ungdom

Postet av Åssiden Idrettsforening den 29. Jan 2021Da har Drammen kommune oppdatert sin lokale forskrift som nå er på linje med den nasjonale forskriften. Dette betyr for hver idrett og treningsaktiviteten:


Allidrett:

Kan trene men uten foreldre tilstede i hallen. 


Fotball og håndball

Alle under 20 år kan nå trene normalt innendørs. Foreldre kan ikke være tilstede i hallen. 

Senior kan ikke trene. 


Huskeregler treningsaktiviteten:

 • Deltagerlister skalføres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager.
  • Bruk gjerne Laget Mitt eller Spond. 
 • Treningene kan foregå med nærkontakt mellom spillerne. 1-meters regelen gjelder før, etter og i pauser/opphold i treningen. 
 • Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere, etc) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet, NIF, Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund. 
 • Spillere med Covid-19 relaterte symptomer skal sendes hjem. 
 • Det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. 
 • Det anbefales fortsatt en gruppestørrelse på maksimalt 20 (eksklusive trener(e)). (Treningsområdets utforming og størrelse må tas med i vurderingen når treningsgruppens størrelse fastsettes.) Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. 
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret. Rengjør utstyret ofte. 
 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. 
 • Unngå trengsel der spillerne forventes å lage kø eller samles i klynger. 
 • Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme.
 • Det er ikke mulighet for hospitering.
 • Om mulig bør offentlig transport unngås ved reise til/fra trening. 
 • Garderober er inntil videre stengt for bruk. 
 • Deltagernes bager ol. skal ligge med minst 1 meters mellomrom.
 • Alle må begrense opphold i hallene i størst mulig grad
  1. For å unngå større ansamlinger skal treningene være avsluttet 5 minutter før neste lag har trening, gi umiddelbart plass til neste lag, uten trengsel
  2. Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen.


OPPDATERT ALTERNATIVE TRENINGSTIDER FOTBALL
Oppdatering Covid-19

Postet av Åssiden Idrettsforening den 19. Jan 2021


Drammen kommune viderefører forskrift fra 18. desember, som er strengere enn de nasjonale som ble presentert mandag 18. januar av statsministeren.


Dette betyr:

 • Barn i barneskolealder (7.klasse) og yngre kan trene innendørs.
 • Fra og med ungdomsskolealder (8.klasse) kan trene som normalt med kontakt utendørs.
 • Senior kan trene utendørs med en metersavstand og i grupper på inntil 10 deltakere samtidig i tillegg til trener. 


Berksaughallen

Åpner for trening for håndball til og med 7. klasse. 


Allidrett

Vi sender ut informasjon om allidrett i løpet av uken, men jobber for oppstart tirsdag 26. januar. 


Fotballhallen

For å begrense kohorter har vi satt opp alternative treningstider i fotballhallen frem til ungdom kan trene inne igjen og for å begrense antall kohorter i hallen samtidig. Det er viktig å presisere at dette er et midlertidig oppsett og gjelder frem til ny beskjed er gitt. Se fullt alternativt oppsett her..