Tid for fotballkontingent

Postet av Åssiden Idrettsforening den 8. Apr 2021


Av hensyn til pandemien har fotballgruppa avventet utsendelse av aktivitetskontingent for fotball for 2021 sesongen. Dette er en viktig inntekt for grunnlaget for aktivitet. I et år hvor tilbudet har blitt bedre med en ansatt sportslig leder som sørger for økt kvalitet på feltet og gratis BlåHvit-treninger har fotballstyret valgt å ikke justere kontingenten. 

Før pandemien hadde flere av våre medlemmer behov for hjelp til støtte, og det er nok kanskje flere som har det behovet etter et år med pandemi. Vi ønsker at alle skal få drive med aktivitet i Åssiden IF, og det er derfor viktig at flest mulig kjenner til våre ordninger for hjelp til kontingenter. 


Oppdeling av betaling / avdrag:
Medlemmer som ønsker å dele opp aktivitetskontingenten i månedlige avdrag kan kontakte daglig leder (post@aif.no) og gjøre en avtale om dette. 

Vi ønsker færrest mulig avdrag (helst kun 2 eller 4), men løser dette i hvert enkelt tilfelle.

Avdragsordning er en oppdeling av kontingenten og ikke en vår/høst kontingent, og alle avdrag må betales.


Kontingentfritak økonomi:
Det skal alltid forsøkes å få dekket kontingenten gjennom støtteordninger før klubben innvilger fritak. Vår erfaring er at mange av de som ikke betaler har krav på å få dekket kontingent gjennom eksisterende støtteordninger. 

Foresatte, utøver eller lagleder kan kontakte Iselin Heggstad som jobber som ALLEMED-koordinator i Drammen (iselin.heggestad@frelsesarmeen.no / 408 00 574). Send gjerne SMS. Hun hjelper til med støtteordninger og har dialog med oss som klubb. 

Etter å ha vært i kontakt med organisasjoner som nevnt over kan man sende søknad til om støtte fra klubbens solidaritetsfond til daglig leder post@aif.no. Søknaden behandles konfidensielt av daglig leder. Søknader som behandles under 3.1 (se neste avdnitt) behandles og godkjennes i samarbeid med den aktuelle skole.  


Her er kriteriene vi jobber etter når vi vurderer fritak for familier/utøvere som ikke får dekket kontingenten gjennom andre ordninger:

3.1 Utøvere som går på Åssiden, Aronsløkka eller Kjøsterud skole som bor i familier med lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. 

3.2 Ungdommer (under 20 år) som er over ungdomsskolealder som bor i familier med lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. Dette forutsetter at utøveren er bosatt i bydelen Åssiden, eller at utøveren har spilt i klubben over flere år.

3.3 Voksne (over 20 år) som har lav betalingsevne kan få innvilget kontingentfritak. Dette forutsetter at utøveren er bosatt i bydelen Åssiden, eller at utøveren har spilt i klubben over flere år.

3.4 Andre utøvere med lav betalingsevne kan i spesielle tilfeller innvilges kontingentfritak.

3.5 Alle utøvere som ønsker å jobbe inn aktivitetskontingenten i stedet for å betale kan kontakte daglig leder (post@aif.no) å avtale et møte. Alle slike avtaler skal være skriftlig.


Våre kontingentrutiner fra A-Å finner du her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.