COVID-19 OPPDATERING 16.nov

Postet av Åssiden Idrettsforening den 16. Nov 2020

Vi har lagt bak oss to uker med flere tiltak for å stoppe smitten. Dette reiser mange spørsmål og det ønsker vi å samle her. Fortsatt er det følgende tiltak vi må følge i tiden som kommer:

  • All aktivitet for voksne (over 20år) stoppes. Det betyr at det ikke vil være trening for våre seniorlag herrer og kvinner.
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette med treninger, men kan ikke delta på cuper og turneringer. Heller ikke utenbys. Det vil si at barn og ungdom er begrenset til treninger.
  • Gymsaler stenges og de fotballag som trener inne må trene ute. Har ikke ditt lag treningstid på kunstgresset vil det komme oppdatert oversikt i løpet av mandag 9. november.

 

Skoler i rød sone – hva betyr det?

Det er kommet en del spørsmål i forbindelse med at skolene er gått over i rød sone. Dette innebærer blant annet at skolene praktiserer strengere bruk av kohorter.

Fra de retningslinjene og veilederne idretten følger så er det ikke noe som tilsier at vi må hensyn ta dette. Dette kan også være en vanskelig øvelse for mange lag, men vi ønsker å bidra i den felles dugnaden der vi kan. Så der lagene har mulighet til å dele inn treningsgrupper etter skole så oppfordres det på det sterkeste at dette gjøres. Er man nok til å også dele inn etter klasser er det selvsagt positivt, men vi skjønner at det er vanskelig for trenere å ha oversikt på dette.

 

Allidrett – STANS I AKTIVITET

Det er besluttet at det blir en pause fra allidrett grunnet den pågående smittesituasjonen. Dette har ikke vært en enkel beslutning da vi ønsker å fortsette, samtidig som myndighetene oppfordrer til å holde i gang der man kan.

Grunnen til at vi nå velger å ta en pause er fordi deltakerne er fra svært mange barnehager og skoler så vi blander et veldig stort antall kohorter. Dette er som sagt ikke noe veilederne sier vi må ta hensyn til, men vi synes nå er mest rimelig å ta hensyn til med tanke på nåværende smittespredning i Drammen.

Dette har regulert seg selv og flere har valgt å ta pause selv. Sist trening var det få sammenlignet med hva vi pleier å være. Samtidig har vi ikke lenger mulighet til at foreldre er tilskuere i hallen i løpet av aktiviteten.

Oppstart igjen er ikke klart, og det blir gitt ny beskjed før vi starter opp igjen.

 

Fotball – BARE UTENDØRS TRENING

For fotball blir eneste tiltaket fortsatt at det ikke er mulig å trene inne i gymsalene.

Alle lag skal være tildelt tid ute på kunstgresset, og vi minner om at man bør så langt det er mulig dele opp etter skole på trening.

Keepertrening er et annet spørsmål som dukker opp når det kommer til blanding av kohorter. Her gjennomføres trening med god avstand så dette tilbudet blir fortsatt gjennomført hver mandag kl. 17.30.

 

Håndball – FORTSETTER NORMAL TRENING

Håndballen kan fortsatt trene i Berskaughallen. Dette er fordi:

  • Man skal opprettholde aktiviteten for barn og ungdom
  • Det er større flater enn i gymsalene
  • Det er vakter som sørger for forsterket renhold

 

Drammen kommune har besluttet at treningsaktivitet for barn og ungdom opprettholdes og det er vi i Åssiden svært glad for. Det er svært viktig og helt i tråd med nasjonal smittevernveileder som sier:

Opprettholdelse av fritids- og idrettstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. For utsatte barn kan deltagelse i fritids- og idrettstilbud ha stor betydning fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som konsekvens av pandemien.

 

Trenere og lagledere har nå et ekstra ansvar for å sørge for at smittevernrutiner følges.

God hånd- og hostehygiene er enda viktigere, en meter avstand utenom aktivitet, og alltid ha såpe og vann (evt antibac) tilgjengelig. 

Trenere som mangler dette skal ta kontakt med daglig leder omgående på epost orjan@aif.no.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.