Informasjon koronaretningslinjer

Postet av Åssiden Idrettsforening den 2. Nov 2020

Det er den siste uken kommet nye retningslinjer i samfunnet. Her er hva som gjelder idretten og oss som klubb.

Under følger viktigste informasjon fra nasjonal veileder for smittevern i idrett. Per nå har ikke Drammen kommune valgt å være strengere på de nasjonale retningslinjene for idrett. Det er sendt en epost til kommunen for å kvalitetssikre at dette stemmer.

For ytterligere spørsmål kontakt daglig leder på epost orjan@aif.no eller telefon 93490714 hvis det er akutt.

 

Foreløpig er det svært få endringer som får innvirkning på den daglige aktiviteten for oss som klubb. Myndighetene er også klar på at det er viktig å opprettholde aktivitetstilbud for barn og unge:

 

Opprettholdelse av fritids- og idrettstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. For utsatte barn kan deltagelse i fritids- og idrettstilbud ha stor betydning fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som konsekvens av pandemien. (Sitat Nasjonal veileder smittevern for idrett (covid-19)). 

 

Retningslinjer for gruppeinndeling er fortsatt 20 personer, men med mulighet for flere om det er behov for det for å gjennomføre treningen:

 

Det anbefales at antall utøvere per gruppe begrenses til 20 personer. I enkelte lagidretter, slik som fotball, håndball, ishockey mv. der det er vanskelig å gjennomføre enkelte treningsaktiviteter innenfor denne gruppestørrelsen, kan imidlertid gruppestørrelsen utvides noe. Et eksempel er blant annet gjennomføring av treningskamp mellom to fotballag (2 x 11 spillere + dommere) innen samme idrettslag. Kroppsøving i skolen kan gjennomføres for hele kohorten samlet selv om kohortstørrelsen overskrider 20 personer (Sitat Nasjonal veileder smittevern for idrett (covid-19))..

 

Utøvere som tilhører forskjellige klasser og kohorter kan møtes på trening som normalt, men det anbefales å holde treningsgrupper inndelt etter skoleklasser. Om spilleren deltar på flere idrettsaktiviteter må foreldre vurdere hvorvidt dette bør begrenses:

 

Noen utøvere driver med flere idrettsaktiviteter parallelt og kan således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses (Sitat Nasjonal veileder smittevern for idrett (covid-19))..

 

Innendørs aktiviteter utgjør en større smitterisiko. For fotballgruppen anbefales det derfor å holde treninger utendørs lengst mulig. Grunnet også små arealer i gymsalene bør antall foreldre til stede i hallen holdes lavest mulig. Ideelt sett bør foreldre vente utenfor gymsaler eller gå en tur i nærområdet. Skal foreldre se på treninger må de sitte på stoler med 1 meters avstand og opprettholde godt smittevern.

 

Generelle kontaktreduserende tiltak

De kontaktreduserende tiltakene under gjelder for alle utøvere ved trening innen organisert idrett.

  • Det anbefales å trene med eget lag/faste treningspartnere.
  • Smitterisikoen er lavere utendørs. De deler av aktiviteten som kan gjøres ute bør gjøres ute (for eksempel oppvarming før hallidrett). Ved hard fysisk aktivitet innendørs er det ekstra viktig med god avstand mellom deltakerne gjennom hele aktiviteten.
  • Deltakere bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.
  • Unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan gjøre det enklere å holde minst 1 meters avstand der det lett blir kø. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten.
  • Idrettslaget bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
  • Digital påmelding kan benyttes der det er hensiktsmessig for å sikre oversikt over de som er tilstede og underlette en eventuell smittesporing.
  • Man bør unngå å utstøte rop eller liknende da dette kan øke faren for utånding av dråper som bærer lenger enn 1 meter.

(Punkter hentet Nasjonal veileder smittevern for idrett (covid-19)).


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.