Ingen organisert aktivitet før tidligst etter påske

Postet av Åssiden Idrettsforening den 12. Mar 2020

Det blir ingen organisert aktivitet i Åssiden IF før tidligst etter påske.

Sist oppdatert 03.04.2020


Det åpnes ikke for organisert trening før etter påske. Klubben jobber med å tilrettelegge for innkjøp av anitbac til vask av hender og baller. Garderobe og toalett er ikke tilgjengelig.

Drammen kommune har åpnet banen og følgende regler gjelder for egentrening inntil videre:

Det skal ikke være flere en fem personer sammen med en avstand på to meter. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer.

Alt utstyr som benyttes (inkludert baller) skal vaskes med antibac før trening. Det skal ikke tas på ballen av flere, berøringsflater skal ikke berøres og ingen headinger. Det er fint om det er voksne er tilstede når barn og ungdom trener slik at dette blir fulgt opp.

Vi ønsker dere alle en fin påske og vis hensyn.

Info fra Drammen kommune:
Drammen kommune åpner utendørs idrettsanlegg for begrenset aktivitet. Vi ber om alle brukere om å følge retningslinjene og vise hensyn.

I tråd med nasjonale råd åpner Drammen kommune nå sine utendørs idrettsanlegg for aktivitet fra og med i dag torsdag 2. april.

All aktivitet skal foregå innenfor de anbefalinger og regler som er gitt:

  • Det skal ikke flere enn fem personer sammen.
  • Det skal være minimum to meter mellom de som driver aktivitet.
  • Barn og ungdom bør være i følge med en voksenperson.

Selvom det er mulig å bruke idrettsanleggene, vil ingen av garderobeanleggene være åpne.

På anleggene vil Drammen kommune henge opp plakater med retningslinjer for bruk. Vi ber om alle brukere om å følge retningslinjene og vise hensyn.
 
Hold avstand og vask hendene.

20.03.2020

På styremøte 19.03.2020 diskuterte hovedstyret hvilke konsekvenser situasjonen vi er i nå får for driften og aktiviteten. Det ble diskutert flere saker som berører oss, og det ble gjort noen vedtak som berører klubbens medlemmer.

"Åssiden Idrettsforening forholder seg til de pålegg og retningslinjer som kommer fra Drammen kommune, Folkehelseinstituttet og Norges Idrettsforbund. Foreløpig er all aktivitet i klubben innstilt og styret vil vurdere forløpende når vi igjen kan starte aktivitet.

Klubben rammes hardt økonomisk av situasjonen vi er inne i nå. Vi anslår at klubben vil tape over 1.100.000,- første halvår 2020.

Styrets viktigste oppgave er å se på alle budsjetterte inntekter og utgifter, og iverksette de tiltak vi mener er nødvendige for at barna og ungdommene i bydelen skal ha et godt aktivitetstilbud å komme tilbake til når dette skal i gang igjen."
Hovedstyret Åssiden Idrettsforening


2 ansatte i klubben er permittert. Daglig leder blir ikke permittert nå.

Årsmøte utsettes på ubestemt tid, ny dato settes så fort vi har mer forutsigbarhet på hva som skjer videre.

Hovedstyret konstituerer gruppestyrer i fotball og håndballgruppa frem til årsmøte kan gjennomføres, og jobber etter et foreløpig budsjett med oppdaterte prognoser. Budsjettet legges frem endelig for årsmøte når dette skal gjennomføres.

Eat Move Sleep Åssiden Cup 2020 avlyses.12.03.2020

Vurderingene er basert på Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger og fortløpende informasjon og veiledning fra Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund. Vi har også vært i dialog med skolene i bydelen.

Generelt har FHI anbefalt at alle innendørsarrangementer med 500 eller flere personer (inkludert deltagere, utøvere og publikum). Utendørsarrangementer med 500 eller flere personer som står eller sitter tett bør også avlyses. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 personer anbefales risikovurdering før gjennomføring.

  • All aktivitet, treninger og møter i Åssiden IF avlyses fra og med i dag, foreløpig i to uker (til og med uke 13).
  • Det er kun møter som er absolutt nødvendige for å drifte idrettslaget skal gjennomføres i samme periode.
  • Årsmøte utsettes til etter påske, ny frist fra Norges Idrettsforbund er 15. juni.
  • Festsalen på klubbhuset stenges.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.