Årlig møte fotball

Postet av Åssiden Idrettsforening den 10. Feb 2020

Torsdag 13.02.2020 avholdes det årlige møtet i fotballgruppa, på klubbhuset kl 18:00


Agenda:

- Velkommen og registrering av frammøtte
Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Ingen kan stemme på fullmakt.
Foresatte som ikke selv er medlemmer i Åssiden IF kan ikke stemme på vegne av barna sine.
Andre deltakere er velkommen til møte uten stemmerett.

- Behandle gruppens årsberetning
Fotballstyret legger frem sin beretning for 2019

- Behandle gruppens regnskap for foregående år
Gjennomgang av fotballgruppas regnskap for 2019

- Behandle forslag til budsjett for gruppens aktivitet
Gjennomgang av foreslått budsjett for 2020

- Fastsette treningsavgift 2020
Gruppestyret ber om fullmakt til å sette treningsavgifter.

Aktivitetskontingent er klubbens sikreste inntekter. Fotballgruppa i Åssiden IF har hatt mange år med utfordrende økonomi og i 2019 har vi fått kontroll på denne og skapt en grunnmur for fremtiden.

Fotballstyret foreslår en økning av aktivitetskontingenten for sesongen 2020.
Styret har ikke foreslått endringer i kontingenten barnefotball for 2020.

Ungdomsfotballen og Senior Dame har fått en økning på kr 700,- hvor 300,- er en ny pålagt forsikring fra NFF som gjelder fra 010120.

Resterende økning på kr 400,- er for å dekke opp økte utgifter. Trenerapperatet i ungdomsfotballen er styrket i 2020. Dette ønsker klubben og investere i med tanke på rekruttering opp mot seniorfotballen i fremtiden. Vi jobber også for at spillere i ungdomsfotballen skal få delta på en cup med overnatting.

Senior Herre har en økning i kontingent på kr 1000,- hvor kr 300,- kr økning i forsikring. Senior herrer har også større utgifter i 2020 med tanke på spill i Norsk tipping ligaen.

Åssiden IF har gode ordninger for gode kontingentfritak for barn og ungdom som trenger denne.

Forslag til treningsavgifter 2020

6-9 år 2019     kr 1500 2020 ingen endring
10-13år 2019   kr 2200 2020 ingen endring
12-13 år 2019 kr 2600 2020 kr 3300,-
14-19 år 2019 kr 3200 2020 kr 3900,-
SrD 2019 kr 3500 2020 kr 4200,-
SrH 2019 kr 4000 2020 kr 5000,-
Old boys/vetran Ingen endring

Valg

Gruppestyret skal innstilles til årsmøte i Åssiden IF.

Leder (hovedstyreverv) 2 år.
Nestleder (kasser) trekker seg, skal velges ny for 1 år.

Styremedlemmer:
1 sport trekker seg, skal velges ny for 1 år
2 frivillighet (2 år fra 2020)
3 arrangement trekker seg, skal velges ny for 1 år
4 utstyr (2 år fra 2020) Ole Eek (gjenvalg)
5 kvalitetsklubbansvarlig Cato Brekke (ikke på valg)
6 ungdomsrepresentant (1 år)

Varamedlemmer 1 medlem (velges for 1 år) Anders Røren (Gjenvalg)Dokumenter:

Årsberetning fotball 2019.docx

Foreløpig årsregnskap fotball 2019.pdf

Forslag til budsjett fotball 2020.pdf

Årshjul dugnader 2020.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.