Strategi 2019-2022

Postet av Åssiden Idrettsforening den 5. Mar 2019

Hvor skal vi, og hvordan skal vi komme dit?

Åssiden IF startet i 2017 en verdiprosess hvor klubbens medlemmer ble involvert i å peke rammer og retning for klubben.

Årsmøte i mars 2018 vedtok klubbens virksomhetside (hva vi gjør), visjon (hvorfor vi gjør det) og verdier (hvordan vi gjør det).

Virksomhetside
Gjennom aktivitet skaper Åssiden Idrettsforening sosial og sportslig utvikling i et miljø der alle i bydelen føler seg hjemme

Visjon
Klubben med hjerte for alle på Åssia

Verdier
Samhold, trygghet og engasjement

Hovedstyret har i 2018 jobbet med hvordan dette skal settes ut i praksis, samtidig som man peker en tydelig retning for klubbens fremtid, og definerer prioriteringer for klubbens ledelse. Det er utarbeidet et strategidokument for perioden 2019-2022, med tilhørende handlingsplan for 2019. Det er også definert et sett med målbare kriterier for perioden.


Innsatsområder 2019-2022
- Økonomi
- Samfunnsansvar
- Sport
- Anlegg

Målgrupper i prioritert rekkefølge
1: Frivillige
2: Nettverk og samarbeidspartnere
3: Utøvere

Langsiktige målsettinger (utdrag)
2021
- Minimum 45 % kvinner i styrer og utvalg
2022
- Aktivitetstilbud fotball og håndball, begge kjønn, 7 år til senior.
- Medlemstallet i klubben skal være 20% av innbyggertallet i bydelen.

HELE STRATEGIPLANEN KAN LESES HER

Strategiplanen er et forslag som legges frem til vedtak på årsmøte 27. mars.

Har du innspill eller forslag til endringer på strategiplanen kan disse sendes til post@aif.no innen 13. mars.
Alle innspill vil bli behandlet av hovedstyret, og vil bli lagt med saksdokumentene.
Alle forslag fra medlemmer i Åssiden IF vil bli lagt frem for årsmøtet sammen med styrets anbefaling.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.