Årsmøte 2019

Postet av Åssiden Idrettsforening den 26. Feb 2019

27. mars kl 18:00 arrangerer Åssiden Idrettsforening sitt årsmøte på klubbhuset.

Alle medlemmer kan delta på møtet, og alle medlemmer over 15 år har stemmerett.

årsmøte


13. mars FRIST FOR Å MELDE INN SAKER TIL ÅRSMØTE (sendes til post@aif.no)

19. mars KOMPLETTE SAKSDOKUMENTER LEGGES UT PÅ www.aif.no


Agenda årsmøte:

1 Godkenne de stemmeberettigede

2 Godkjenne innkallingen, sakslisten og foretningsorden

3 Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4 Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

5 Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6 Behandle forslag og saker

7 Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.

8 Vedta idrettslagets budsjett

9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10 Foreta valgKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.