Friluftsløftet 2019

Postet av Åssiden Idrettsforening den 21. Feb 2019

Det skal brukes 3 millioner kroner på å forbedre friluftslivstilbudet på Åssia i 2019. Du kan være med å bestemme hva pengene skal brukes til. Les mer, og kom med forslag HER


For å samle krefter og sikre at barna i bydelen blir hørt inviterte Åssiden Idrettsforening forskjellige aktører til å gå gjennom rammene for prosjektet, og spesielt utfordre elevrådene på hvordan de kan jobbe med dette videre.

Vi møttes på klubbhuset 21. februar og deltakere på møte var:

- Lisa fra ressurssenter for egenorganisert aktivietet (TVERGA).

- Representanter fra Drammen kommune (VNI / Friluftsløftet).

- Representanter fra elevrådene ved Kjøsterud, Aronsløkka og Åssiden skole.

- Sverre og Espen fra Åssiden Idrettsforening.


Etter en rask gjennomgang av Åssida modellen med Aktiv på Åssia, ressurs mobilisering, sammen om et varmere Åssia og sosialt entreprenørskap tok Drammen kommune over og presenterte friluftsløftet. Åssiden får 3 millioner til tiltak i 2019.

Tidslinjen er:
Januar til mai = innsamling av ideer
Mai til juni= gjennomgang og kvalitetssikring
Juni = Ideene ut til avstemning
Høst – vinter= gjennomføring

Tiltak for friluftsliv, friluft og egenorganisert aktivitet blir prioritert i prosjektet.

Alle kan sende inn forslag via kommunens nettsider, eller på epost.

Barn under 16 får ikke stemme på ferdig forslag, men det vil bli tatt hensyn prosesser som eventuelt settes i gang på skolene. Elevrådene må sikre at barna blir hørt på de ferdige forslagene.

Lisa presenterte kort om hvilken type anlegg og prosesser TVERGA jobber for.


Vi takker for et nyttig og interessant møte. Vi gleder oss til å se forslagene som sendes inn:)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.