Dugnader i Åssiden IF

Postet av Åssiden Idrettsforening den 20. Feb 2019

Oppsummering fra møte med alle dugnadsansvarlige i Åssiden IF

14. februar var alle dugnadsansvarlige i klubbens lag samlet på klubbhuset for å få informasjon om året som kommer, og diskutere rundt klubbens inntekstmuligheter.


Representanter fra følgende lag var tilstede:

Fotball gutter 2012

Fotball gutter 2011

Fotball jenter 2010

Fotball gutter 2008

Fotball gutter 2007

Fotball gutter 2006

Fotball gutter 2005

Fotball gutter junior

Fotball dame senior


Håndball blandet 2011

Håndball jenter 2010

Håndball jenter 2008

Håndball jenter 2004


Espen Erikssøn (Styreleder)

Henge Andre Jensen (Håndballstyret)

Sverre Arneberg Fredriksen (Daglig leder)

Årshjul dugnader 2019.pdf


Tusen takk til alle som deltok på møtet. Klubben jobber for åpne prosesser og at flere skal være inkludert i beslutningene som tas. Dere som er dugnadsansvarlige har en viktig rolle i lagene og vi er veldig takknemlige for jobben dere legger ned for klubben.


Hvis noen har spørsmål kan dere kontakte styreleder Espen Erikssøn (styreleder@aif.no) eller daglig leder Sverre Arneberg Fredriksen (sverre@aif.no).


Dugnadskonsept Sponz mobil

Sponz presenterte sitt konsept og inntektsmuligheter for lagene og klubben.

Etter en rundt rundt bordet med alle dugnadsansvarlige med mange gode spørsmål og diskusjoner ble gruppen enige om å ikke gå videre med Sponz som konsept i klubben.


Gruppen er inneforstått med at dette kan medføre en ekstra salgsdugnad.


Det ble stilt spørsmål med «hva er dugnad?». Det var bl.a. argumenter om at dugnadsansvarlige ikke ønsker produkter man må kunne masse om for å få ut til de som gjennomføre dugnaden/salget.


Dugnader 2019

Det ble lagt opp et utkast til årshjul for dugnader i klubben.

De forskjellige dugnadene ble forklart enkelt, og det ble gått raskt gjennom hvordan det fungerer med kioskdugnader i fotball og håndballgruppa.


  • Det ønskes i minst mulig grad salgsdugnader, men gruppen ser at dette er nødvendig.
  • Det er ønske om at klubben forsøker å skaffe flere «jobbedugnader» hvor man møter, jobber og klubben får penger for dette.
  • Flere mener klubben bør vurdere å heve kontingenten.


Det ble gjort noen mindre justeringer. Tilbakemeldinger etter møtet var at det var nyttig å se helheten i klubben, og hvilke lag som bidrar på hva.


Alle tiltakene er beskrevet mer detaljert i her:


Kioskvakter fotball

April - Oktober

Kiosken på Åssiden stadion er åpen når det er kamper på anlegget (alle klasser).

Kioskvaktene har en tilleggsfunksjon med å låse opp og igjen toaletter og være ekstra voksen tilstede på anlegget.

Overskuddet fra salget i kiosken går til fotballgruppa.


Ukene i sesongen fordeles på lagene i aldersbestemte klasser, som fordeler internt hvem som har hvilke vakter.


Drammen Cup

6.-7. april

Drammen cup arrangeres på flere kunstgressbaner i Drammensområdet. 

Vi har ansvar for kiosk og kampavvikling på vårt anlegg.

Kiosk inne på klubbhuset (og ute hvis snøfritt og fint vær) + speakertjeneste og kampsekretariat.

Inntektene går til fotballgruppa.


Bemanning av kiosker, speakertjeneste og sekretariat gjøres av G19 og seniorlagene i fotballgruppa.


Salgsdugnad vår 2019

Forslag om dorulldugnad våren 2019 ble godkjent av gruppen.

Det forventes i snitt 2 pakker doruller pr spiller i laget, og det settes opp en mulighet for frikjøp. Frikjøp vil kost mer enn fortjenesten ved å gjøre dugnaden.


Dugnaden blir gjennomført i april.

Alle lag i fotball og håndball deltar og inntektene går til eget prosjekt.


Ryddedugnad på stadion

Fotballgruppa samler foreldre og andre til å gjøre klart anlegget og gressbanene.

Forslag helgen 27.-29. april, men kan bli flyttet hvis det er klart for eller senere (snø osv).


Alle lag i fotballgruppa stiller med 4-5 antall personer hver.


Eat Move Sleep Åssia Cup

1.-2. juni

Klubbens største arrangement med ca 2000 barn.


Alle aldersbestemte lag stiller med alt de kan til oppsatte vakter. Overskuddet fra cupen går til fotballgruppa.

Dugnadsvaktene fordeles i forkant, og det blir fellesmøte for alle dugnadsansvarlige i forkant av arrangementet.


Liverpool Fotballskole

24.-26. juni

Fotballskole med instruktører fra Liverpools akademi.


G19 og seniorlagene er hjelpeinstruktører og bemanner kiosk og varesalg. Overskuddet går til fotballgruppa.


Vi trenger foreldre til å servere lunch (kommer ferdig fra cateringbyrå). Ca kl 11-13 hver dag.

Her må det jobbes for å få tak i foreldre som kan avse noen timer en eller flere av dagene så det er min 5-6 stk hver dag.


Åssia håndballcup

Ny cup i egen regi. Arrangeres en helg i august/september/oktober.

Forslag er å kjøre cup for de yngste aldersklassene første året (6-9år??)


Alle lag i håndballgruppa må bidra med folk til dugnad under arrangementet. Overskuddet går til håndballgruppa.


Hallvakter håndball

Hallvakter i Berskaughallen gjennom håndballsesongen.


Håndballgruppa får tildelt dager og helger fra Berskaughallen hvor de skal være kioskvakter i hallen. Vaktene har en hallvaktfunksjon i tillegg og håndballgruppa får timesbetalt for jobben.


Alle lag i håndballgruppa har sine uker hvor de fordeler vaktene internt i laget. Inntektene går til håndballgruppa.


Mini/Aktivitetsturneringer håndball

Håndballgruppa søker hvert år NHF Region SØR om å få være teknisk arrangør for regionens barnehåndballturneringer. Disse tildeles tidlig på høsten, og vi har stor sett hatt 4-6 turneringer hver sesong.


Håndballgruppa får alle inngangspenger og inntekter fra kiosksalg i egen «kakekiosk».


Håndballgruppa fordeler dugnadsvakter på lagene (to lag pr dag/turnering) i aldersbestemte klasser. Inntektene fra billettsalg og salg av utstyr går til håndballgruppa. Overskudd fra kiosksalg fordeles 50% håndballgruppa, 25% til lagskasse for hvert av de to lagene som har dugnad under arrangementet.


Åssiadagene

6.-8. september

Åssiadagene er et arrangement vi har gjennomført de to siste årene.

Tanken er å lage en happening i bydelen og samtidig tjene penger til klubben.

Tidligere har vi hatt barne/familiedag med aktiviteter, grilling og kiosk.


Overskudd kiosksalg går til fotballgruppa, overskudd mosjonsløp går 50% til klubb og 50% til håndballgruppa.


FREDAG 6. september

Åssiden IF – Solberg 4. div herre. Kampstart 19:00

Skikkelig lokaloppgjør på Åssiden stadion. Åpent klubbhus for alle før kampen.

Åpent klubbhus etter kampen for voksne.


Fotballgruppa har ansvar for arrangementet og klubbhuset.


LØRDAG 7. september

Aktivitetsdag/familiedag kl 10:00-13:00 på stadion / klubbhuset

Aktivitetene leveres av «Aktiv på Åssia».

Fotballgruppa har ansvar for kiosk og klubbhus fra kl 09:00-16:00


3 km mosjonsløp start kl 13:00 Stadion/Elveparken

Håndballgruppa er ansvarlig for å stille rigg/nedrigg og løypevakter.


NFF Buskerud Futsal

NFF Buskerud gjennomfører seriespill i futsal 4-5 helger i perioden november – mars

Åssiden IF søker hvert år om å få være teknisk arrangør for de kampene som går i Berskaughallen.

Vi får tildelt 3-5 arrangement hver sesong.


Fotball Senior herre har ansvar for dugnaden (sekretariat og billettsalg) og får billettinntekter og tilskudd fra NFF Buskerud til eget prosjekt.


Luesalg

Alle lag får selger Åssialuer i perioden 1.-15. oktober.

Inntekter går til eget prosjekt.


Julelotteri 11. november – 12. desember

Julelotteri settes opp av klubbens administrasjon.

Alle lag får tildelt loddbøker (1 pr spiller) og laget som enhet er ansvarlige for å selge loddbøkene.


Overskuddet går til hovedforeningen.

Vi ser på løsninger fra 2020 for å benytte overskuddet fra julelotteri direkte til aktivitet.


Pakkedugnad KIWI

Klubben har en avtale med KIWI XL som bl.a utløser betalt jobbedugnad 3 dager før jul, en dag i påsken og 16. mai. Denne dugnaden gjennomføres av fotball dame senior og inntektene går til deres prosjekt.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.