Fotballhall og ny kunstgressbane

Postet av Åssiden Idrettsforening den 17. Aug 2018

Som fleste har fått med seg planlegges det en fotballhall i Drammen kommune. Denne er planlagt bygget på grusbanen på Åssiden Stadion, og disse planene begynner nå å ta form. Samtidig skjer det ting i Drammen både med kommunesammenslåing i 2020 og større boligprosjekter på travbanen. Anleggskapasiteten i fotballgruppa på Åssiden er tilfredsstillende ut i fra dagens fotballaktivitet i de månedene vi har tilgang på gressbanene på anlegget og ellers i bydelen. Resten av året er kapasiteten alt for dårlig, og vi er helt uten tilgang på treningsflater når kunstgresset er vinterstengt.

Hovedstyret opplevde at det var behov for å få fakta på bordet slik at klubben kan forberede seg på hva som kommer, både med tanke på planlegging, økonomi, dugnad og eventuelt drift.

Kjell Arne Hermansen (H) som sitter i Komite for kultur idrett og byliv Drammen kommune var derfor på hovedstyremøte 9. august for å informere og svare på spørsmål. Tema var fotballhall og eventuelt ny kunstgressbane i Eplehagen (gressbanene).

Fotballhallen på grusbanen
 
Fotballhallen ligger i økonomiplan for 2018-21 (2019), som ble endelig vedtatt november 2017. Budsjettramme på anlegget er kr 60 mill. Budsjett 2019 skal opp videre til endelig vedtak i november 2018.

Hallen blir liggende under vei, natur og idrett i Drammen kommune.

Drammen kommune er tilhenger av offentlig – frivillig samarbeid og ønsker at ÅIF tar initiativ til å foreslå driftsmodell i samarbeid klubb/kommune. Styret vil be anleggsutvalget i ÅIF se på dette og skissere utfordringer og muligheter ved forskjellige løsninger.

Klubbens bygninger «Hula» og «Fisico» må mest sannsynlig rives. Det er ingen konkrete signaler om beløp på eventuell kompensasjon, men det er tatt opp med Drammen eiendom. Lagerkapasitet i hallens byggeperiode blir en utfordring. Når det gjelder kompensasjon for bygg som må rives må klubben huske et kommunen investerer i idrettsanlegg til 60 millioner i vårt nærmiljø, og vi kan derfor ikke vente å få full økonomisk kompensasjon for byggene. Det er viktig at klubben får kompensert lagerplass på utsiden av hallen til fotballaktiviteten som skal gå videre der som i dag.

Byggestart på hallen er estimert mars 2019, og hallen forventes ferdig februar 2020.

Mulig ny kunstgressbane i Eplehagen
Første avsnitt redigert 20.08.2018 etter samtale med administrasjonen i Drammen kommune).
I dag står ombygging av eksisterende gressbane til kunstgressbane (11er) på genrerell (uprioritert) anleggsliste. Drammen Idrettsråd og NFF Buskerud har dette på sin anleggsliste og ønsker denne realisert med byggestart 2021/2022. Det er skissert et offentlig/frivillig samarbeid rundt finansieringen og klubben må inn med maksimalt kr 1,2 mill i egenandel på anlegget.

Hermansen bekrefter at hvis ÅIF klarer å skaffe kr 1,2 mill i egenkapital innen utgangen av 2018 vil dette kunne utløse byggestart i 2019. Dette vil forutsette at kommunen får gjennom økt bevilgning i budsjettprosessen november 2018. Byggestart 2019 vil medføre at anlegget ikke blir berørt av utsettelser når det skal gjøres nye prioriteringer i den nye kommunen 1. januar 2020.

Styret har satt i gang en prosess for å se på muligheter for å frigjøre kapital til dette. Hvis dette blir aktuelt vil det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i slutten av oktober hvor medlemmene får bestemme om dette er noe vi ønsker å gå for.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.