Det er mitt valg

Postet av Åssiden Idrettsforening den 22. Nov 2017

ÅSSIDEN IDRETTSFORENING I SAMARBEID MED MITT VALG

Åssiden Idrettsforening skal sammen med lokale stiftelser og Lions Club Drammen Vest bruke over 250.000kr på holdningsskapende arbeid i bydelen de to neste årene. MITT VALG er et Lionsprogram for holdningsskapende arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. Gjennom lekbaserte øvelser og refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode valg.

It takes å village to raise a child Gjennom en langsiktig samarbeidsavtale med MITT VALG skal Åssiden Idrettsforening nå ytterligere styrke sitt verdiarbeid rettet mot barn og ungdom i bydelen. I samarbeid med Buskerud Idrettskrets har klubben jobbet med «aktive lokalsamfunn» i flere år. Det siste året har dette arbeidet blitt intensivert. Sammen med skolene er «Aktiv på Åssia» etablert som en prosjektparaply for mye av aktiviteten i og utenfor skoletiden. Styreleder i Åssiden IF Rune Lislelid ser frem til å komme i gang med MITT VALG i 2018. Sammen skaper vi en trygg og aktiv bydel å vokse opp i.


«Vi er imponerte over det sterke og fruktbare samarbeidet som allerede er etablert mellom idrettslaget og skolene i bydelen.  Det gjør det trygt for barna når de møter de samme holdningene blant voksne på skolen og på fritiden.»

Annica Lindén Øygard Daglig leder MITT VALG
Skolene og idrettslaget i bydelen har mange trygge voksenpersoner som også er gode rollemodeller. Klubben har lett etter en måte å sette det viktige verdiarbeidet i system slik at barna og ungdommene møtes av de samme verdiene både på skolen og i idretten.

Det har vært viktig for klubben å få på plass en stabil samarbeidspartner på verdiarbeid. Idrettsdelen av MITT VALG skal gjøre dette. I tillegg til samlingene for klubbens trenere/ledere, skal klubben også tilby gratis kurs for lærerne fra Aronsløkka, Åssiden og Kjøsterud.

   

«Tiltak som dette er med på å styrke samarbeidet mellom skolene og idrettslaget som igjen gjør det bedre å være barn på Åssia. Samtidig er nettverket og dialogen som etableres med andre MITT VALG klubber, som for eksempel Asker Fotball, viktig for oss også sportslig.»

Sverre Arneberg Fredriksen Daglig leder Åssiden idrettsforening 

Daglig leder i MITT VALG Annica Lindén Øygard er glad for å ha innledet et langsiktig samarbeid med Åssiden idrettsforening. Innen idretten hjelper og støtter MITT VALG trenere og lagledere i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøverne. Den mentale treningen spiller på lag med det fysiske, og bidrar også til at barna blir bedre sportslig. Trenere får verktøy og øvelser slik at alle blir beviste sitt ansvar i den viktige jobben med utøverne.

 


«I disse tider som mange unge sliter i hverdagen, tror vi et prosjekt som dette vil kunne bety et løft for hele ungdomsmiljøet. Vi ønsker klubben lykke til og følger spent med!»

Sven Christoffersen President i Lions Drammen Vest


Lions Drammen Vest er den største bidragsyteren i prosjektet. De er både glade og stolte over å kunne støtte idrettsforeningen og klubbens viktige engasjement i "Aktiv på Åssia". Lions har stor tro på at det nyutviklede opplegget for idrettsklubber vil bidra til høyere sosial kompetanse for alle. Dette skaper trygghet, trivsel og selvtillit og hjelper unge med å velge riktig i livet.


Åssiden idrettsforening skal i 2018 og 2019 tilby kurs og samlinger for alle trenere og lagledere i ungdomsfotballen. Samtidig blir det laget en modell for refleksjon med relevante dilemmaer som skal løftes på alle foreldremøter, spillermøter og trener/lagledermøter i klubben. Klubben skal også i 2018 utvikle «kapteinskolen» som blir et lederprogram for tenåringer på Åssia. Kapteinskolen vil bli gjennomført for første gang i 2019.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.