Politiattest

Postet av Åssiden Idrettsforening den 7. Des 2008

 

 

 

Krav til politiattest i Åssiden IF 

 

 

 

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

 

I Åssiden IF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige over tid, skal fremskaffe politiattest. Med ”over tid” menes ikke foreldre som har en vakt eller 2 på cuper eller andre arrangement. I praksis gjelder dette spesielt for trenere og lagledere. Styret i ÅIF har bestemt at det minimum skal gjelde en trener og en lagleder for hvert lag evt. årgang, men er det flere trenere eller lagledere på årgangen skal selvfølgelig alle disse.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

  1. Søknaden om politiattest fylles ut av den søknaden gjelder for, sendes eller leveres Rune Lislelid (leder i Åssiden IF), og undertegnes av begge. Rune sender søknadene til politiet.
    Skjema kan lastes ned her:  Politiattest 
  2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
     
  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Ståle Hammersland, som er utnevnt av Åssiden IF. Attesten skal ikke lagres, men kun framvises til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Attesten sendes underskrevet til:

Åssiden IF v/ Rune Lislelid
Postboks 1606,
3007 Drammen

 

Kontaktpersoner for attester:

Rune Lislelid – Leder Åssiden IF
e-post: rune.lislelid@posten.no
telefon: 99 22 34 91

 

Ståle Hammersland, varamedlem i Åssiden IF
e-post:
stale.hammersland@embeddedsolutions.no
telefon: 926 32 309

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Mer info finnes på NIF sine nettsider:  http://www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=75631

 

Med vennlig hilsen
Styret i Åssiden IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.