Aktivitetskontingent Håndball


Håndballstyret har vedtatt følgende kontingenter for håndballsesongen 2023/2024

Klubbens kontingentrutiner finner du HER

Aktivitetskontingent i håndball innebærer betaling som dekker trening, seriespill og cup, utstyr/drakter, hall-leie og administrativt arbeid. 

Ved spørsmål, ta kontakt med ingrid@aif.no 


Økonomi skal ikke være en barriere for å delta i idretten - opplever du/dere utfordringer med betaling eller er i en vanskelig økonomisk situasjon? Vi hjelper deg/dere gjerne med å finne beste løsning for dere. Via Åssiafondet kan du/dere søke økonomisk støtte til klubbaktivitet.  Info om Åssiafondet kan leses her; Åssiafondet (aif.no)

Ta kontakt med vår kontingentansvarlig Ingrid (ingrid@aif.no) for å finne en løsning. Beskriv hvem betalingen gjelder for, hva/hvilken betaling det søkes hjelp om og kort hva som er utfordringen.*


AlderKontingent 2022/2023
6 år1000,-
7 år1000,-

8 år

1400,-

9 år

1400,-

10 år

1500,-

11 år

1500,-

12 år

1500,-

13 år

1800,-

14 år

2200,-

15 år

2200,-

16 år2500,- 

Junior

(17-20 år) 

2700,-

Senior2700,-

Vedtatt på styremøte i håndballgruppa 22.08.23