Oppdatert 14.06.2021

Klubbhåndboka er et verktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styrer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i Åssiden Idrettsforening.

Her skal du finne svar på de viktigste spørsmålene om klubben, og håndboka gjør det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Slik sikrer vi kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. 

Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. 

Klubbhåndboka, sammen med sportsplanen og laglederplanen, er Åssiden IFs samlede dokumenter for informasjon og praksis.  

KLUBBHÅNDBOK