Kampavvikling i Berskaughallen

Oppdatert 10.03.21Garderober

Garderobene er åpne. Se på skjerm ved inngang hvilken garderobe ditt lag har fått tildelt. Det er trener/lagleders ansvar at 1-metersregelen overholdes. Kun spillere og ledere har adgang til garderobe.

 

Spillere og ledere

Personer som er oppført på i TA eller på laglister (for barneturneringer) kan slippe inn i hallen en time før kampstart, og skal gå direkte til garderoben. Disse trenger ikke registreres inn ved ankomst.

Oppvarming på ledig bane (bane 2). Spillere skal vente på klarsignal fra sekretariat før de går inn på kampbanen (bane 1).

Takk for kampen: Lagene klapper for hverandre ved midtlinjen etter kampslutt.

Alle bes forlate hallen så fort som mulig etter kampslutt.

 

Publikum og begrensing på antall personer i hallen

Med dagens regler oppfordrer vi til færrest mulig i publikum, og kan maksimalt tillate 5 tilskuere pr. lag. 

Tilskuere slippes inn tidligst 15 minutter før kampstart og bli på sin tilviste plass under hele kampen.  

 

Registrering: Alle tilskuere må registrere seg i hallen med navn og telefonnummer. Skann QR-kode for aktuell kamp/arrangement. Kampverter vil være behjelpelig.

Publikum må gå ut av hallen så fort kampen er avsluttet.   

Bortepublikum henvises til tribune på kortside av banen. Det er også plasser på mesanin (trapp opp på kortside).

Hjemmepublikum henvises til stoler på langside av banen.

 

Inngang

Gratis inngang.

Vi gjør alt vi kan for å følge myndighetenes krav til smittevern for at alle skal kunne føle seg trygge ved våre arrangementer. Kontaktpunkter desinfiseres/rengjøres jevnlig, og hånddesinfeksjon er tilgjengelig i hallen. Samtidig er det også alles ansvar å overholde 1-metersregelen.Velkommen til Åssiden IF og Berskaughallen!

Levert av IdrettenOnline