Retningslinjer for håndballtrening 

Oppdatert 13. januar 2022 (gjelder fra 14. januar)


Smitteforebyggende tiltak 

A. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. 

B. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid. 

C. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid. 

 

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 

  

Treningsaktivitet innendørs for barn og ungdom under 20 år: 

  • Deltagerlister føres i Spond for hver trening, og oppbevares av trener/lagleder i minimum 14 dager.
  • Ved innendørs aktivitet er anbefalt gruppestørrelse 20 personer eller etter klasse/kohort.
  • Innendørs aktivitet kan aktivitet gjennomføres med kontakt.
  • Det skal i minst mulig grad være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene.  

 

Voksne over 20 år:

  • Deltagerlister føres i Spond for hver trening, og oppbevares av trener/lagleder i minimum 14 dager.
  • Innendørs trening kan gjennomføres med maksimalt 20 personer i hver gruppe og med 1 meters avstand.
  • Det skal i minst mulig grad være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene.
  • Trening utendørs kan gjennomføres normalt, med kontakt der det er nødvendig.  

 

Garderober: 

Garderobene i Berskaughallen kan brukes, se på skjerm hvilken garderobe laget har.  

  • 1-metersregelen skal overholdes i garderoben. Håndvask før og etter bruk av garderobe. 
  • Forsøk å få spillerne til å oppholde seg kort tid i garderoben. 

Vi holder garderobene åpne fordi vi da lettere unngår ansamling av spillere ved inngang til banene mellom treningene. 

 

Linker: 

Norges Idrettsforbund

Anbefalinger fra Helsedirektoratet

Koronainformasjon fra NHF (ikke oppdatert)

 

Sportslig utvalg, ÅIF Håndball

Kontaktperson: 

Geir Bye Gundersen, geir.bg@aif.no, 95937830, Håndballstyret


Levert av IdrettenOnline