Retningslinjer for håndballtrening 

Oppdatert 17. juni 2021

 

Disse retningslinjene er tilpasset Åssiden IFs håndballgruppe. Alle trenere og utøvere skal alltid følge gjeldene forskrift fra nasjonale og lokalemyndigheter.

Linker: 

Råd og regler for korona, Drammen kommune | Protokoll for barne- og ungdomshåndballenSmittevern for idrett (Covid-19)

 

Smitteforebyggende tiltak 

A. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. 

B. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid. 

C. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid. 

 

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 

 

Barn og ungdom opp til 20 år kan gjennomføre treninger normalt i Berskaughallen.

Voksne over 20 år kan trene innendørs i grupper på inntil 20deltagere i tillegg til trener. Treningen skal organiseres slik at alle kan holde minst 1 meter avstand hele tiden. Utendørs er det tillatt med grupper på 30 personer med minst 1 meter avstand.  

 

Treningsaktiviteten

 

 • Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager.
  • Bruk gjerne Spond eller Laget Mitt. 
 • Treningene kan foregå med nærkontakt mellom spillerne. 1-meters regelen gjelder før, etter og i pauser/opphold i treningen. 
 • Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere, etc) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet, NIF og Norges Håndballforbund. 
 • Spillere med Covid-19 relaterte symptomer skal sendes hjem. 
 • Det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene. 
 • Det anbefales fortsatt en gruppestørrelse på maksimalt 20 (eksklusive trener(e)). Flere grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. 
 • Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret. Rengjør utstyret ofte. 
 • Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten. 
 • Unngå trengsel der spillerne forventes å lage kø eller samles i klynger. 
 • Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme.
 • Om mulig bør offentlig transport unngås ved reise til/fra trening. 


 • Garderobene i Berskaughallen er inntil videre stengt for bruk. 
  1. Bruk oppmerkede plasser langs banene til bagger ol. 
 • Alle må begrense opphold i hallen i størst mulig grad
  1. For å unngå større ansamlinger skal banen være forlatt før neste lags trening starter. Gi hverandre plass! 
  2. Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen.
 • Utstyr som hekker, oppblåsbare dukker og treningsmatter skal vaskes etter bruk. 
  1. Rengjøringsutstyr er tilgjengelig gi hallen. 

 

 • Styrkerommet er inntil videre stengt og skal ikke benyttes.

 

Åssiden IF ønsker å opprettholde organisert aktivitet for de gruppene nasjonale og lokale retningslinjer og forskrifter tillater. Fysisk aktivitet er helsefremmende, og idretten er en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. 

 

Sportslig utvalg, ÅIF Håndball

 

Kontaktpersoner: 

Geir Bye Gundersen, geir.bg@aif.no, 95937830, Håndballstyret
Levert av IdrettenOnline