Sportsplan Åssiden IF Håndball

Sportsplan for Åssiden IF Håndball ble høsten 2022 revidert, og godkjent av Sportslig Utvalg 1.sep 2022. 

Sportsplan er et syrende dokument og verktøy for vårt utviklingsarbeid og for å nå våre sportslig mål, som klubb, gruppe og for utøverne. 

Sportsplanen gjelder for alle medlemmer av klubben - spillere, trenere, foreldre/foresatte og ansatte. 


Sportsplanen finner du her: ÅIF håndball sportsplan .pdf


Spørsmål kan rettes til sportslig ansvarlig håndball, Ingrid Rørlien ingrid@aif.no