Treningstider ÅIF Håndball



Ansvarsområder håndball: 

Ingrid Rørlien - sportslig ansvarlig håndball 

- Treningstider 

- Treneroppfølging i klubb 

- Trenerkurs 

- Spillerutvikling 

- Overganger og lisens

- Sportsplan 

- Leder Sportslig utvalg 


Geir Bye Gundersen - styremedlem Sport og utstyr 

- Påmelding serie og cup 

- Lisenser 

- Dommeroppfølging 

- Utstyr til lag og trenere/lagledere 

- Kampgjennomføring i Berskaughallen