Vilkår - hva forventes av et medlem i Åssiden Idrettsforening


Oppdatert 23.08.2021


Her vil det komme filer som beskriver hva som forventes av et medlem i Åssiden Idrettsforening. 

Medlem med foresatte (for medlemmer under 18år) forplikter seg til å gjøre seg kjent med og til en hver tid følge gjeldende retningslinjer.