ÅssiaMiniLAN
Konkurranser
Praktisk info
Kontakt

Sikkerhet

Alle under 16 år må fylle ut samtykkeskjema fra foresatte, som leveres før barnet kan sjekkes inn på ÅssiaLAN. Alle under 16 må ha ansvarlig voksen som er mulig å få tak i så lenge barnet er tilstede på ÅssiaLAN. Barn som går i 3-7.trinn må ha en ansvarlig voksen som er med ved overnatting. Barn i 3 og 4.trinn må ha en ansvarlig voksen med, så lenge barnet er tilstede på LAN'et. En voksen kan ha ansvar for inntil 4 barn.

Nødutgang:

Dør i kjelleren er nødutgang, og skal ikke åpnes/låses utenom evakuering. Unødig bruk av døren fører til utestengelse!

Åpningstider:

Det er ikke tillatt å forlate eller komme inn i klubbhuset mellom 22.00 og 08.00.

Rudfritt arrangement:

MiniLAN'et er et 100% rusfritt arrangement. Ved mistanke om ruspåvirkning, bruk eller salg, vil foresatte, og eventuelt politiet, bli kontaktet.

Trivselsreglement

 • All form for fysisk eller psykisk vold fører til utestengelse fra arrangementet
 • ÅIF er ikke ansvarlig for tap av eiendeler. All tyveri blir politianmelt. Merk utstyr med navn.
 • Ved søl og uhell kontakt crew ASAP slik at ikke dyrt utstyr blir ødelagt.
 • Nedlastning eller oppbevaring av barnepornografi eller annet pornografisk materiale er forbudt.
 • Røyking skjer på angitte plasser.
 • Soving skjer i områder dedikert til soving.
 • Det er ikke lov å bruke høyttalere.
 • All form for tyveri eller hærverk blir anmeldt.
 • Forsøk på datakriminalitet er forbudt.
 • Skade på andres eller ÅIF's utstyr erstattes av vedkomne som påførte skaden.
 • Alle enheter må ha oppdatert viruskontroll før tilkobling til nettet.
 • Crew tilknyttet ÅIF og MiniLAN'et kan løpende innformere om flere trivselsregler. Man er pliktig å innrette seg etter avgjørelser tatt av crew.
 • MiniLAN'et opprettholder norske lover, og har tett dialog med politiet ved lovbrudd.