Åssiden har akademi tilbud i fotball, dette tilbudet er til alle ivrige barn i 4.-7. trinn. Akademiet vil bli ledet av Stian Bråten. Stian har tidligere vært trener i blant annet akademiet til Mjøndalen og som assistenttrener og toppspillerutvikler i Postnord-klubben Notodden FK. I tillegg har han UEFA B-lisens og UEFA-B Spillerutvikler som er en en god utdanning for en fotballtrener, med spissing på spillerutvikling og ungdom.

 

Tidsrom: Mandag 14.30-16.00, Onsdag14.30-16.00 

Akademiet følger skoleruten. Det er juleferie uke 51 og 52. Sommerferie fra og med uke 25 til og med uke 33. Spillerne får eget treningsprogram i denne perioden. Helligdager er det fri. 

Vi tar ansvar for barna når de er hos oss, men de må selv komme seg til og fra stadion. Tidspunkt er tilpasset Åssiden og Aronsløkka sine timeplaner for de respektive trinn, men det er ingen krav at deltakere ved akademiet er elev på disse skolene. De som er ferdig tidligere, kan komme til klubbhuset om de ønsker for sosialt samvær, eller gjøre lekser sammen mens de venter til trening. (NB! Det er ikke tiltenkt leksehjelp på dette tilbudet).

 All kommunikasjon mellom oss og de foresatte, invitasjoner og forfall til treninger, foregår via kommunikasjonsappen Spond. https://group.spond.com/UDMCS 


Beskrivelse av akademiet: 

Gutter og jenter fra 4.-7.trinn. Man trenger ikke å være medlem i Åssiden for å delta på akademiet.

Vi er et fotballakademi hvor vi ikke har krav til ferdigheter, men forventer stor interesse og ønske om å utvikle seg som fotballspiller. Vi stiller krav til oppførsel. Vi er ingen oppbevaringsinstans, men en arena for læring.

 

Sportslig innhold

 1. Utvikling av tekniske ferdigheter
 2. Utvikling av taktiske og spiller roller
 3. Utvikling av lyst og motivasjon til å bli en bedre spiller
 4. Utvikling av positive mentale og sunne holdninger

 

Målsetning:

Åssiden utvikler veldig mange gode spillere og har mange ambisiøse spillere. I akademiet skal spillerne, få et tilbud som matcher det de får i private akademier og i hospiteringer med toppklubb. I akademiet skal det utvikles spillere som på sikt vil heve våre a-lag og/eller bli toppspillere


Påmelding:

På mail til stian@aif.no Først-til-mølla - prinsippet gjelder. Send navn til spiller, fødselsdato, adresse, samt navn, telefon og epost til foreldre. 


Pris pr måned: 1200 kr

Ønsker man bare å delta en gang i uken kan man det for 800kr i måneden. 

Søskenmoderasjon: 30 % avslag til barn nummer to, 50 % avslag fra og med barn nummer tre.


Prøvetrening:

Send mail til stian@aif.no for spørsmål om prøvetrening. Send navn til spiller, fødselsdato, adresse, samt navn, telefon og epost til foreldre. 


Telenor xtra utstyrspakke: 

Spillerne ved Akademiet får også tilgang på en utstyrspakke fra Telenor Xtra for kun 100 kr. 

Bestilling her https://bestilling.telenorxtra.no/

 

Retningslinjer Åssiden Akademiet:

Det er viktig at alle setter seg inn i hva vi tilbyr før dere melder dere på, slik at vi unngår misforståelser. 

 1. Åssiden Akademi: Er et tilbud til alle barn i 4.-7. trinn. Vi har fokus på kvalitet i treningen og forventer at dere også har fokus på det.
 2. Hallen: Vi trener inne fra oktober-mars, resten av året er vi ute på kunstgresset.
 3. Deltakelse: Det er 20 tilgjengelige plasser. Når det er fullt kan man sette seg på venteliste.
 4. Betaling: Foregår via Spond og faktureres på forskudd månedlig. Ved manglende betaling kan man bli nektet videre deltakelse, men vi er imøtekommende for å finne gode løsninger. 
 5. Oppsigelse av plass på Åssiden Akademi: En måneds oppsigelse som teller fra den 1. kommende måned. 
 6. Bilder/Video: Som blir tatt på Åssiden Akademi vil bli brukt i Åssiden IF sammenheng og som en del av undervisningen. 
 7. Samtykke: Om det ikke er ønskelig at deres barn blir med på bilder og video som deles i sosiale medier så gi beskjed! Vi har egen side på Facebook hvor det blir delt bilder/video fra dagens trening. 
 8. Mat: Der vil bli servert brød mat før trening og/eller frukt. Det er viktig at foreldre bidrar med å informere om viktigheten av å spise før trening da vi opplever at barna hopper over måltidet. Vi kan ikke tvinge barna til å spise.
 9. Skader/sykdom: Ved lengre tids sykdom/skader kan betalingslettelser gis. Forutsetningen er informasjon om sykdommen/skaden til Akademiansvarlig Stian Bjerkan Bråten på mail stian@aif.no og kopi av legeerklæring.
 10. Informasjon / nyheter: Alle foresatte plikter å holde seg orientert med regelverket på Åssiden Akademi som står på hjemmesiden https://www.aif.no/p/62842/akademi