VED PÅVIST SMITTE I LAGET

Oppdatert 08.09.21

Det er mye Covid-19 smitte blant barn og ungdom om dagen, som igjen fører til tilfeller hvor noen har vært på trening eller kamp tett før de har fått påvist smitten. Her følger rutine for hvordan hvert lag skal håndtere dette:

 

  1. Ved påvist smitte må den som er smittet informere trener eller lagleder.
  2. Trener og lagleder må så legge frem oppmøtelister til klubben ved daglig leder på post@aif.no
  3. Trener/lagleder informerer gruppen om at det har vært et smittetilfelle på trening, og at klubben kommer med mer informasjon så snart det foreligger.
  4. Daglig leder får informasjonsskriv fra Drammen kommune i løpet av 24 timer på hvilket testregime spillerne skal følge. Dette sendes trenere som distribuerer videre til foresatte i laget.

 

Får man beskjed på kvelden bør spillere selv kontakte skolen om de er usikker på om de kan stille. Der gjelder til en hver tid skolens egne rutiner og retningslinjer for karantene og testing.


Vi oppfordrer til at man tar hurtigtest ved nærkontakt tidligst mulig. Det er også viktig å respektere om noen ønsker å isolere seg selv grunnet mistanke om smitte.