FOTOSAMTYKKE

Oppdatert 25.01.2023


Vi i Åssiden Idrettsforening (ÅIF) ønsker å be om ditt fotosamtykke.

 

Bakgrunn

Vi ønsker å ta bilder på treninger, kamper, turneringer og arrangementer slik at vi kan illustrere de ulike idrettene, dele idrettsglede og markedsføre idrettslaget. Bildene vil hovedsakelig bli brukt på vår nettside og sosiale medier (SoMe) som for eksempel Facebook og Instagram. Bildene kan også bli brukt i presentasjoner av ÅIF, både i trykt materiell og på digitale flater i forbindelse med idrettslagets informasjonsvirksomhet og arrangementer. 

Dette er også etter Norges Idrettsforbund sine retningslinjer for publisering av bilder og video i idrettslag. 

Det er frivillig å samtykke og samtykket kan trekkes tilbake når som helst. Tilbaketrekking av samtykke må skje skriftlig til post@aif.no.


Lovverk

Ifølge Datatilsynet (2020) må idrettslaget ha samtykke før bildet blir tatt til å dele og publisere bilder fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på bildene. Det finnes dog unntak til regelen. «På noen bilder er det selve situasjonen, eller aktiviteten, som er hovedtema. Hvilke personer som er på bildet er da mindre viktig». Disse bildene kan deles, selv om hovedregelen er å spørre om samtykke.

Unntak i idrettssammenheng er for eksempel cup, kamp, stevner og andre offisielle arrangementer. Treningssituasjon går ikke under unntaket og må samtykkes.

 

Hvem gjelder samtykke for 

For barn og unge under 15 år må det innhentes samtykke fra både barnet selv og foresatte. Bakgrunnen for nettopp dette er at det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Etter fylte 15 år skal barna også spørres om publisering er greit. Dette gjelder deling både i lukket grupper/profiler på SoMe, via e-post og offentlige steder. 


Idrettsforbundets retningslinjer

1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. 

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønsker om publisering. 

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilde av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av fullt navn på barn. 

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier (aviser/tv). 

6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som feks Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet. 

7. Dersom et samtykke trekker tilbake må publiserte bilder og film slettes. 

 

Samtykkeskjema

Trykk her for samtykkeskjema; Samtykke bilder.docx