Aktivitetskontingent E-sport


Aktivitetskontingent for våren 2023 er satt til 2500 kr for å delta i et spill. 


Les mer her om; klubbens kontingentrutiner


Økonomiske utfordringer

Det skal alltid forsøkes å få dekket kontingenten gjennom støtteordninger før klubben innvilger fritak. Vår erfaring er at mange av de som ikke betaler har krav på å få dekket kontingent gjennom eksisterende støtteordninger.

Økonomi skal ikke være en barriere for å delta i idretten - opplever du/dere utfordringer med betaling eller er i en vanskelig økonomisk situasjon? Vi hjelper deg/dere gjerne med å finne beste løsning for dere. Via Åssiafondet kan du/dere søke økonomisk støtte til klubbaktivitet.  

Ta kontakt med vår kontingentansvarlig Ingrid (ingrid@aif.no) for å finne en løsning. Beskriv hvem betalingen gjelder for, hva/hvilken betaling det søkes hjelp om og kort hva som er utfordringen.*