Oppdatert 13.06.2021

Åssiden Idrettsforening er et fleridrettslag med aktivitetstilbudene fotball, håndball, allidrett og e-sport, pluss en avdeling for samfunnsarbeid. Klubben er organisert med et hovedstyre, mens fotball og håndball har egne gruppestyrer. Allidrett er organisert under håndball, mens e-sport vil i frem mot årsmøte 2022 få eget gruppestyre også.