Åssiden Fotballhall


Åssiden fotballhall er eid av Drammen kommune, og kommunen tildeler leietid. Det er en treningshall for fotball, med kunstgress spilleflate 40 x 60 meter, og tilhørende garderobe og adkomstarealer. Hallen ligger på samme område som Åssiden idrettspark.

Nøkkelinformasjon:

  • Åssiden Fotballhall ble ferdigstilt 18. november 2020. 
  • 40x60 meter spilleflate. Hallen kan deles i to
  • Det kan søkes om både hele hallen og/eller en av banehalvdelene (bane A eller B)

Les mer om leie på kommunens nettsider her