Årsmøte 2021 Åssiden IF


Årsmøtet avholdes 25. mai 2021 kl. 18:00. OBS! Møtet er flyttet til den digital plattformen Teams! Meld deg på innen kl. 12.00 via denne linken: https://forms.gle/Q1VtEc2ixFMfuNo78 


Protokoll: Signert Protokoll årsmøte 2021.pdf


Alle saksdokumenter vil komme på denne siden.

8 Årsberetning 2020.pdf

8.1 Årsregnskap Berskaughallen 2020.pdf

8.2 Årsberetning Eldres (kommer når de har gjennomført årsmøtet sitt)

8.3 Årsberetning håndball 2020.pdf

8.4 Årsberetning fotball 2020.pdf

8.5 Årsregnskap Tverken.pdf

9 Årsregnskap 2020.pdf

9.3 Kontrollkomiteens beretning 2020.pdf

9.4 Uavhengig revisors beretning.pdf

10.1 Fastsette styrehonorar.pdf

10.2 Opprette E-sport som gruppe.pdf

12 Budsjett 2021.pdf

13 Organisasjonsplan Åssiden IF 2021.pdf

14 Valg.pdf


En sak som kan bli aktuell på årsmøtet er fotball-VM i Qatar. NFF har nedsatt et uavhengig utvalg bestående av flere representanter innen fotballen for å utarbeide en rapport i forbindelse med en eventuell boikott av VM. Åssiden IF vil i juni stemme på saken på ekstraordinært fotballting.

Her er NFFs Qatar-utvalg sin rapport https://www.fotball.no/contentassets/7461da5690f943e880a108642b254213/nff_rapport_qatarutvalget.pdf


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ørjan Dimmestøl kontaktes på 93490714 eller orjan@aif.no.