Kampavvikling i Berskaughallen

Oppdatert 13. februar 2022

Restriksjoner ifm.  idrettsaktivitet er opphevet.

 

Kontaktperson: Geir Bye Gundersen (håndballstyret), geir.bg@aif.no, mob. 959 37 830