Foreldrevett regler barne- og ungdomsidretten

Oppdatert 01.06.2021


Tekst/Bilde/logo er hentet fra fotballforbundet, men er absolutt overførbar til foreldre i håndballen og andre idretter også!For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle.

1. Støtt opp om klubbens arbeid
– gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2. Møt fram til kamper og treninger
– du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang
– dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet
– gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair play.
5. Respekter trenerens kampledelse
– konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser
– selv om du av og til er uenig.
7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttenede
– da er du en god medspiller.


Banner Fair-play