Trenervett barneidrett

Oppdatert 01.06.2021


«De viktigste ferdighetene til treneren min i barneåra var
rettferdighetssans, humør og evnen til å skape artige treninger

OPPSUMMERING AV SVAR FRA 100 LANDSLAGSSPILLERE.

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:

 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for idretten og klubben min.

Trenervett gir kampvett:

 1. Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god idrettslopplevelse for alle.
 2. Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.
 3. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 4. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. 
 5. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 6. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt rustet til å være trener i barneidrett.