Bortelag som besøker Åssiden IF


Oppdatert 17. august 2021 av Åssiden Idrettsforening


I forbindelse med COVID-19 er det viktig å følge myndighetenes retningslinjer. Det kommer hyppige endringer og vi vil etter beste evne oppdatere denne siden for å samsvare med myndighetenes råd. Det er alltid helsemyndighetene sine råd som er gjeldene og dette er ikke ment som en erstatning, men et tillegg til deres føringer.

 

Tre punkter ligger alltid til grunn:

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hånd- og hostehygiene, ingen spytting og forsterket renhold.  
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også på innbytterbenken og ved reise til og fra.


 • Registrering av publikum gjøres med skjema som du finner her. Dette kan sendes foreldre i forkant slik at de kan registrere seg selv. Hvis ikke vil kampvert hjelpe på kampen.
 • Publikum skal forholde seg til avstandsreglene og oppmerkede publikumssoner.
 • Det anbefales at bortelaget reiser ferdig skiftet.
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt. Som eksempel i kamprapporten i FIKS eller egne lister. Det anbefales, selv om ansvaret ligger hos hjemmelaget, at bortelaget har oversikt og kontroll på egne spillere, trenere, ledere og publikum.
 • Besøkende lag oppfordres til å ta med egen antibac. 
 • Garderober vil ikke være tilgjengelig for bruk.

 

Skjema for registering av publikum finner du her!

 

Husk å holde 1 meters avstand og vask hender! Alle lag skal ha antibac og må be om påfyll ved behov.