Gjennomføring av hjemmekamp fotball


Oppdatert 17. august 2021 av Åssiden Idrettsforening


I forbindelse med COVID-19 er det viktig å følge myndighetenes retningslinjer. Det kommer hyppige endringer og vi vil etter beste evne oppdatere denne siden for å samsvare med myndighetenes råd. Det er alltid helsemyndighetene sine råd som er gjeldene og dette er ikke ment som en erstatning, men et tillegg til deres føringer.

 

Tre punkter ligger alltid til grunn:

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hånd- og hostehygiene, ingen spytting og forsterket renhold.  
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også på innbytterbenken og ved reise til og fra.


 • Alle lag skal ha en medisinsk ansvarlig. Medisinsk ansvarlig skal umiddelbart få beskjed hvis noen i en husstand får symptomer på luftveisinfeksjon. Medisinsk ansvarlig trenger ikke medisinsk bakgrunn, men skal være en kontaktperson for sitt lag rundt mistanke om smitte i spilleres husstand.
 • Alle lag må ha en kampvert til stede under hele hjemmekampen. Kampvertrollen vil ha en utvidet rolle for å påse at smittevernreglene overholdes, og at navn og telefonnummer til publikum, og øvrige som ikke er registrert i kamprapport i FIKS, blir registrert i klubbens publikumskjema. Kampvertene skal ha på seg kampvert-vest for å være synlige. Les mer om kampvert-rollen.
 • Alle publikummere skal registreres. Skjema for registrering finner du her.
 • Publikum skal forholde seg til avstandsreglene og oppmerkede publikumssoner.
 • Det totale antallet personer per kamparrangement skal ikke overstige 200 stk, og en øvre grense på 800stk på totalt på gresset/kunstgresset. Dette gjelder spillere, trenere og publikum. Publikum skal stå på oppmerket område på motsatt side av trenere og spillere.  
 • Oppvarmning for innbyttere kan foregå i de oppmerkede innbyttersonene eller bak eget mål. Evt. på et oppmerket område. Innbytterne må ikke kunne oppfattes som en del av et annet lag.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
 • Garderobene vil ikke bli åpnet for bruk. Dette er grunnet krav om rengjøring og medførende kostnader.
 • Fair play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.
 • Kontakt bortelag og bli enig om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister. Generell informasjon som kan sendes bortelaget finner du her.

 

Skjema for registering av publikum finner du her!

 

Husk å holde 1 meters avstand og vask hender! Alle lag skal ha antibac og må be om påfyll ved behov.