Retningslinjer for håndballtrening 

Oppdatert 13. februar 2022

Restriksjoner ifm. idrett er opphevet.


Kontaktperson: Geir Bye Gundersen (håndballstyret), geir.bg@aif.no, mob. 959 37 830