Årsmøte 2020 Åssiden IF


17. juni 2020
18:00 på Berskaughallen

Alle saksdokumenter vil komme på denne siden


Protokoll årsmøte 2020:

200617 Protokoll årsmøte 2020.pdf


Saksliste Årsmøte Åssiden IF 2020

 

1.         Godkjenne de stemmeberettigede.

 

2.         Velge dirigent(er).

 

3.         Velge protokollfører(e).

 

4.         Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 

5.         Godkjenne innkallingen.

 

6.         Godkjenne saklisten.

 

7.         Godkjenne forretningsorden.

 

8.         Behandle idrettslagets årsberetning.

8 Godkjennes av årsmøtet

8.1-8.6 er godkjente beretninger fra underavdelinger og andre som kun ligger ved som vedlegg. Ikke en del av det som skal godkjennes i sak 8.

8 Årsberetning 2019.pdf

Vedlegg 8.1 Årsregnskap Sportscafeen AS 2019.pdf
Vedlegg 8.2 Årsregnskap Berskaughallen AS 2019.pdf
Vedlegg 8.3 Årsberetning håndballgruppa 2019.pdf
Vedlegg 8.4 Årsberetning fotballgruppa 2019.pdf
Vedlegg 8.5 Årsberetning Eldres 2019.pdf

9.         Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

Vedlegg 9 Årsregnskap 2019.pdf

Vedlegg 9.1 Kontrollutvalgets beretning.pdf

Vedlegg 9.1 Uavhengig revisors beretning utkast.pdf

 

10.       Behandle forslag og saker.

Vedlegg 10.1 Endringer Åssiden IF lov.pdf

Vedlegg 10.2 Avvikling av Sportscafeen AS.pdf

Vedlegg 10.3 Utmelding Norges Bandyforbund.pdf

Vedlegg 10.4 Styrehonorar.pdf

 

11.       Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Vedlegg 11.1 Fastsette medlemskontingent og aktivitetskontingent (fullmakt til gruppestyrene).pdf

 

12.       Vedta idrettslagets budsjett.

Vedlegg 12 Budsjett 2020 (vedtatt av hovedstyret).pdf

 

13.       Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Vedlegg 13.1 Organisasjonsplan Åssiden IF 2020.pdf

 

14.       Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Vedlegg 14 Revisor.pdf

 

15.       Valg

Vedlegg 15 Valg.pdf