LAGSKONTOER I ÅSSIDEN IDRETTSFORENING

Konto 2220 30 57206 benyttes til lagskasser i gruppene (300000-599999). OBS! I løpet av 2023 flyttes lag gradvis over på egne kontonummer slik at lagene kan ha innsyn og lettere følge med på egen konto.

Lagskontoer i fotball og håndballgruppa er bygget opp på følgende måte.

Midlene som står på denne kontoen er utelukkende midler som er oppspart av lagene til å dekke fellesutgifter til laget som ikke dekkes av klubben. Midlene tilhører Åssiden Idrettsforening, men disponeres av lagene selv til sportslige og sosiale tiltak i laget.

ID nummer:
Første tall identifiserer gruppen (3 håndball / 4 fotball)
Andre tall identifiserer kjønn (1 gutter / 2 jenter)
De fire siste tallene identifiserer årskullet. Fødselsår for aldersbestemt (eldste alder for sammenslåtte årskull) og 1000 for senior.

Eksempel: 322005                                           411000
Håndball – Jenter – 2005                              Fotball – Gutter – Senior

INNSKUDD:
Kontanter kan droppes i en konvolutt i dropsafen på klubbhuset. Konvolutten må merkes med dato, beløp og ID nummer.

Daglig leder sette opp egen vippskonto for enkeltdugnader for lag som ønsker dette. Ta kontakt i god tid:)

Innskudd til lagskonto kan også gjøres ved å sende epost til daglig leder (post@aif.no) med lagets ID nummer, beløp og hva det gjelder (dugnad/egenandeler osv). Lagleder vil da få tilsendt en faktura fra klubben.

UTTAK:
 
1) Utleggsrefusjonsskjema (ligger på www.aif.no). Skriv ID nummer til lagskonto i kommentarfeltet under beskrivelse av bilagene.
 2) Forskudd utbetalt til konto (kontakt daglig leder post@aif.no). Bruk dokumenteres med kvitteringer. Hvis forskudd er benyttet til kjøp hvor det ikke er mulig å få kvittering (f.eks; kjøp i kiosk på cup hvor laget deltar), må den som har mottatt forskuddet skrive en forklaring med beløpet, signere og sende inn sammen med eventuelt andre kvitteringer.
3) Betaling av faktura (lagspåmelding, deltakerkort osv) gjøres av klubben og belastes lagskonto. Dette må avtales med daglig leder i forkant.