Godtgjøring og honorarer Åssiden Idrettsforening


Hovedstyret vedtok 20. august 2020 at alle hovedtrenere og lagledere uavhengig av idrettsgren og aldersgruppe må signere frivillighetskontrakter for å få fritak i aktivitets kontingent og kunne ta ut utstyr i henhold til rutiner for godtgjørelse. 

Hovedstyret vedtok 9. mars 2021 følgende retningslinjer for honorarer i Åssiden IF.

Retningslinjene er ment som rammer for gruppestyrene og sportslige utvalg og gir mandat til å inngå avtaler med trenere/lagledere og andre innenfor rammer beskrevet her.

 

Godtgjøring og honorar Åssiden IF 

Styrehonorarer fastsettes av klubbens medlemmer på årsmøtet.

Andre verv/roller kan godtgjøres og/eller honoreres etter vedtak i hovedstyret.

Trener- og Frivillighetskontrakter kan signeres av sportslig leder eller daglig leder hvis den er innenfor rammer definert her. Andre avtaler skal godkjennes av gruppestyret og signeres av daglig leder.

Signert avtale skal alltid sendes daglig leder for arkivering.

Det utbetales/utleveres ikke noen form for godtgjøring uten signert avtale.

Kjøregodtgjørelse utbetales etter klubbens satser etter levert kjøreliste.

En sesong er 12 måneder, men oppstart varierer fra idrett til idrett.

 

Trenere og lagledere i barneidrett (tom 12 år) 

Hovedtrener + lagleder på et lag har fritak fra aktivitetskontingent for eget barn i eget lag. Ytterligere fritak fra aktivitetskontingent for egne barn i laget for inntil to (2) assistenttrenere pr kjønn/årskull skal søkes om til daglig leder ved post@aif.no. Søknaden behandles så av gruppestyret.

Gruppene dekker treningsbukse, klubbgenser (half-zip), t-skjorte og shorts til hovedtrenere og lagledere + assistenttrenere i barneidretten. Dette utstyret fornyes annethvert år.

Alle som skal ha fritak og/eller utstyr må ha signert trener- eller frivillighetskontrakt.

 

Trenere og lagledere ungdomsidrett (13-19 år) 

Hovedtrener + lagleder på et lag har fritak fra aktivitetskontingent for eget barn i eget lag. Ytterligere fritak fra aktivitetskontingent for egne barn i laget for inntil to (2) assistenttrenere pr kjønn/årskull skal søkes om til post@aif.no.

Trenere og lagledere som kan handle klubbutstyr kan kjøpe klubbtøy for inntil et definert beløp pr sesong iht. til kontrakt. Det forventes at trenere og lagledere med utstyrspakke definert har klubbtøy som benyttes i kamp og annen representasjon (kurs/seminarer osv). Uttak av utstyr som ikke er definert som arbeidstøy (arbeidstøy er klær med klubblogo, joggesko/fotballsko osv.) er skattbart hvis totalt honorar overstiger statens satser for dette (10.000,- pr 1.1.2020). Dette gjelder for totalt skattbart beløp i hele Åssiden Idrettsforening.

Unntak i egen kontrakt kan gjøres i ungdomsidrett. Denne skal godkjennes av gruppestyre og signeres av daglig leder.

Alle trenere som ikke har barn i laget de trener skal ha egen tilpasset kontrakt. Utvidet honorar vurderes på trenere som har relevant formell kompetanse (idrettsutdanning/trenerkurs osv). Lang spiller-/trenererfaring vurderes som moment hvis dette kommer i tillegg til formell kompetanse.

 

Ungdomsidrett (13-15år)

Hovedtrener og lagleder kan handle klubbutstyr for inntil 2000,- hver pr sesong. Hovedtrener kan få utbetalt kjøregodtgjørelse etter klubbens satser oppad begrenset til 7500,- pr sesong.

Det er et krav at trener og lagleder som kan ta ut utstyr har en minimumspakke på treningsbukse, klubbgenser (half-zip), t-skjorte og shorts til representasjon på trening, kamp og andre arrangement.

 

Ungdomsidrett (16-19år)

Hovedtrener og lagleder kan handle klubbutstyr for inntil 3000,- pr sesong. Hovedtrener kan få utbetalt kjøregodtgjørelse etter klubbens satser oppad begrenset til 10 000,- pr sesong.

Det er et krav at trener og lagleder som kan ta ut utstyr har en minimumspakke på treningsbukse, klubbgenser (half-zip), t-skjorte og shorts til representasjon på trening, kamp og andre arrangement.

 

Senior og andre lag

Alle trenere og lagledere på seniorlag skal ha egen tilpasset kontrakt godkjent av gruppestyre, og signert av daglig leder.

Kontrakter med honorar som overstiger 10.000,- er ansattkontrakter og skal godkjennes og signeres av daglig leder.

 

Utgiftsdekning ifm kurs, møter og seminarer.

Gruppene dekker egenandel på alle kompetansegivende kurs i regi av særforbund eller idrettskrets etter avtale.

Gruppene dekker kjøregodtgjørelse etter klubbens satser til kurs/seminarer og møter utenfor Drammen kommune. For trenere som har kontrakt gjelder kjøregodtgjørelse oppad begrenset til beløpet avtalt i kontrakten. Andre reisekostnader dekkes etter avtale med daglig leder og sportslig leder.