TRENINGSTIDER FOTBALL VINTER 2021-2022

Denne siden oppdateres regelmessig ved eventuelle endringer.


Bytte av treningstider:

Hvis ikke oppsatt treningstid passer oppfordres det til å gjøre bytte internt.
KONTAKTINFO

Når bytte av treningstid er avtalt skal sportslig leder ha beskjed om dette (bo@aif.no)

Nøkler til gymsalene på Kjøsterud, Aronsløkka og Åssiden skole ligger i eget nøkkelskap på klubbhuset (ved siden av nøkkelskapet med kiosknøkler).
Det er egen kode til dette skapet. Koden er sendt ut på epost til alle kontaktpersoner.

Nøkkel hentes ut av første lag som trener, og leveres tilbake av siste lag samme kveld. Nøkkelen skal alltid ligge i nøkkelskapet når det ikke er trening i gymsalen. Hvis det ikke er noen som skal trene når dere er ferdig må dere låse og levere nøkkel på klubbhuset.

Har du ikke adgangskort til klubbhuset kan du sende navn, funksjon/lag og ønsket 4 sifferet kode til post@aif.no så lager vi nøkkelkort til deg.

Hvis du ikke kan benytte treningstid så må du gi beskjed til sportslig leder(bo@aif.no) i god tid slik at andre lag kan få benytte denne tiden.
Rydd opp søppel og sett tilbake benker, mål og annet utstyr slik at hallene er klar til skolen dagen etter.

Det kan være lurt å ha en dialog med lag som er satt opp før, og etter, slik at dere får gode rutiner på overlevering av nøkler osv.

KONTAKTINFO


Treningstider Fotball Vinter 2023.pdf