Årsmøte 2018

Årsmøte i Åssiden IF ble gjennomført 22. mars på klubbhuset.


Saken er ikke ferdig og oppdateres fortløpende. Alle dokumenter vil oppdateres i løpet av noen uker slik at vedtatte dokumenter stemmer med årsmøtes ønsker om innhold og justeringer.

Kort info og utvalgte vedtak finner du her:

37 stemmeberettigede tilstede (+ 3 ansatte og 1 obervatør)

"Regnskap godkjent som fremlagt under forutsetning av at foreviste tall på balanse legges ved"

"Ny lov for Åssiden IF er godkjent under forutsetning av godkjennelse av Buskerud Idrettskrets"

"Virksomhetsplan med virksomhetside, visjon og verdier vedtatt"

"Hovedstyret har en budsjettramme på 100.000,- til styrehonorarer"

"Styremedlem 1 velges ikke i 2018 og styret består av leder, nestleder + 4 styremedlemmer frem til årsmøtet 2019"

"Medlemskontingenter (fra 1.1.2019) enkeltmedlem 500,-, familiekontingent 700,-, Pensjonistkontingent 200,-"

Budsjett og organisasjonsplan godkjent og vedtatt.


Hele protokollen fra møtet kan du lese her: PROTOKOLL ÅRSMØTE 2018 ferdig signert.pdf


VALG:

Hovedstyre:
Leder: Espen Erikssøn (1 år)
Nestleder: Dag Olufsen (2 år)

Styremedlemmer:
Rune Lislelid (1 år)
Lillan G Fanuelsen (2 år)
Cato Brekke (2 år) leder fotball
Marte C Braaten (1 år) leder håndball

Gruppestyre håndball godkjent av årsmøtet:
Marte C Braaten (leder)
Geir Bye Gundersen
Helge-Andre Jensen

Alle valgt for et år

Gruppestyre fotball godkjent av årsmøtet:

Cato Brekke (2 år, leder)
Vidar Skai (1 år, nestleder)
Anders Røren (1 år)
Veronica Steffensen (2 år)
Øyvind Langseth (2 år)
Stig Myrholmen (2 år)
Jonathan Erikssøn (1 år)
Ida Brekke (1 år)


Vedlegg:

4.1 Årsberetning hovedforening.pdf

4.2 Årsberetning fotballgruppa.pdf

4.3 Årsberetning Håndballgruppa.pdf

4.4 Årsberetning husstyret.pdf

4.5 Årsberetningn Elders avdeling.pdf

5.1 Revisorberetning.pdf

5.2 regnskap.pdf

5.2 balanse.pdf

6.1 Lov Åssiden Idrettsforening.pdf

6.1 vedlegg Godkjenning av lov fra Buskerud idrettskrets.pdf

6.2 Virksomhetsplan.pdf

6.3 Fullmaktsmatrise.pdf

6.4 Styrehonorar.pdf

6.5 Styresammensetning 2018.pdf

7.1 Fastsette medlemskontingent.pdf

8.1 Budsjett.pdf

9.1 Organisasjonsplan.pdf

10.1 Valgkomitees innstilling.pdf

10.2 Innstilling til ny valgkomitee ikke tilgjengelig


aktiv på åssia liggende ÅIF.jpg