INFORMASJON OM POLITIATTEST I ÅSSIDEN IF


Alle ansatte og frivillige, trenere, instruktører og lagledere som skal har direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemning i Åssiden Idrettsforening skal forevise gyldig politiattest til idrettslaget. Dette gjelder kun for personer over 15 år.

Her følger litt informasjon om ordningen og hvordan den praktiseres i Åssiden IF. Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder.
Hovedstyret i Åssiden Idrettsforening har ansvaret for politiattester og daglig leder Ørjan Dimmestøl er ansvarlig for innhenting og oppfølging av ordningen. Styremedlem Lillan Fanuelsen er oppnevnt som vara.

Du må selv søke om attest og vise denne til idrettslaget. Vi oppbevarer ikke din attest, men registrerer at du har forevist denne til klubben. Først når du har vist attesten kan du fungere som frivillig med kontakt med mindreårige eller utviklingshemning i Åssiden Idrettsforening.


Rutinen i ÅIF er som følger:
1) Be om bekreftelse fra ÅIF ved å sende navn, fødselsnr og rolle i klubben (funksjon og gruppe/lag) på epost til post@aif.no. Du vil få tilsendt din bekreftelse fra klubben innen få dager. Ønsker du ikke å sende fødselsnr på epost sender du fødselsdato (6 siffer) på epost, og de 5 siste siffer i personnr sammen med ditt navn på sms til 93490714.

2) Når du har fått bekreftelsen fra klubben går du inn på https://attest.politi.no/web/ og søker om politiattest.

3) Du mottar din politiattest fra politiet og avtaler med daglig leder når du kan komme å forevise denne.

4) Du viser attesten din til daglig leder og alt er i orden.


Vil du vite mer om ordningen se informasjon fra Norges Idrettsforbund.