Innkalling til årsmøte i Åssiden Idrettsforening 2021

Postet av Ørjan Handal Dimmestøl den 26. Apr 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Åssiden Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes tirsdag 25. mai 2021 kl. 18:00 i Berskaughallen Ingeniør Rybergs gate 115, 3027 Drammen. Hvis koronaretningslinjene fra myndighetene forhindrer møtet forbeholder styret seg retten til å flytte møtet til digital plattform. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mai til post@aif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslagsskjema 2021.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside. Du kan også følge med her: http://aif.no/p/57549/arsmote-2021

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Åssiden Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Åssiden Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Åssiden Idrettsforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Ørjan Dimmestøl kontaktes på 93490714 eller orjan@aif.no.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Hovedstyret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.